Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise pro místní Agendu 21 a Smart City

Komise pro místní Agendu 21 a Smart City

Komise pro místní Agendu 21 a Smart City

4. března 2023 (so)

Komise je složena ze zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Propojuje dvě související témata – postupné zavádění konceptu tzv. „chytrého města“ v prostředí statutárního města Olomouce a udržitelný rozvoj města s využitím způsobů specifikovaných v rámci místní Agendy 21 (dále jen MA21).

Komise navrhuje a projednává aktivity města Olomouce realizované v rámci MA21, a diskutuje o tématech MA21 a udržitelného rozvoje v kontextu místních poměrů města Olomouce. Vyjadřuje se ke znění Hodnotící zprávy o MA21 a Akčního plánu zlepšování MA21. Je platformou pro navazování nové a prohlubování stávající spolupráce mezi subjekty působícími na území města Olomouce.

Komise předkládá RMO své náměty, návrhy a stanoviska k problematice „chytrého města“ – tedy využití informačních technologií, otevřených dat, udržitelné mobility a energetiky – a připomínkuje relevantní strategické dokumenty.

Komise může plnit také další úkoly, kterými ji pověří Rada města Olomouce v rámci odborného zaměření komise.

 • Předseda: Ing. Luděk Janák, SPOLEČNĚ
 • Tajemník: Mgr. Radek Hloch, tel.: 731 681 441, OSTR, oddělení strategického rozvoje
 • Bc. Stanislav Hampl, DiS., ANO 2011
 • Ing. et Ing. Viliam Tomčan, ANO 2011
 • Mgr. Radim Lindner, ANO 2011
 • Mgr. Lenka Introvič, PROOLOMOUC A PIRÁTI
 • Dita Palaščáková, PROOLOMOUC A PIRÁTI
 • Ing. Tomáš Hladík, SPOLEČNĚ
 • Bc. Marek Vávra, SPOLU
 • Bc. Štěpán Kellner, SPOLU
 • Ing. Martin Jirotka, SPD A TRIKOLORA
 • Bc. Michaela Vojtěchovská, STAN, ZELENÍ A NEZ.OL.ST.
 • prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., Fakultní nemocnice Olomouc, (příspěvková organizace MZ ČR), ředitel, veřejný sektor
 • doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, (Vysoká škola), Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky, docent, veřejný sektor
 • Mgr. Zuzana Huňková, Univerzita Palackého v Olomouci, (Vysoká škola), Rektorát UP, Oddělení strategie a kvality, koordinátorka udržitelného rozvoje, veřejný sektor
 • Mgr. René Jirmus, Udržitelný Palacký (studentská iniciativa), zástupce, neziskový sektor
 • Mgr. Jan Buka, Charita Olomouc, (evidovaná církevní právnická osoba), zástupce ředitele, neziskový sektor
 • Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., (obecně prospěšná společnost SMOl), ředitel, neziskový sektor
 • PhDr. Radim Kašpar, MBA, Okresní hospodářská komora Olomouc, (komora (s výjimkou profesních komor)), ředitel, podnikatelský sektor
 • Zuzana Novotná, OLTIS Group a.s., (akciová společnost), zástupce, podnikatelský sektor

| Poslední úprava: 4. března 2023 (so)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon