Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času

Komise pro výchovu a vzdělávání a využití volného času je poradním a iniciativním orgánem Rady města Olomouce, vyjadřuje se k problematice výchovy a vzdělávání a využití volného času ve městě v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.

Při své činnosti spolupracuje především s řediteli škol, předškolních a školských zařízení, Odborem školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje, Univerzitou Palackého v Olomouci a dalšími subjekty působícími v oblasti výchovy, vzdělávání a volného času dětí a mládeže.

Vyjadřuje se k problematice školství ve městě a podílí se na zpracování koncepčních materiálů pro oblast školství.

Komise předkládá na základě vyhlášených dotačních programů Radě města Olomouce prostřednictvím odboru školství návrh na poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města žadatelům v oblasti školství, výchovy, vzdělávání a využití volného času.

 • Předseda: Mgr. Radim Lindner, ANO 2011
 • Tajemnice: PhDr. Hana Fantová, tel.: 588 488 570, vedoucí odboru školství
 • Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D., ANO 2011
 • Mgr. Pavel Michalík, ANO 2011
 • PhDr. Marcela Hanáková, ODS
 • Mgr. Milan Král, ODS
 • Mgr. Kateřina Havranová, Ph.D.KDU-ČSL
 • Bc. Pavlína Kutrová, spOLečně
 • Mgr. Gerd Dimmroth, ProOlomouc
 • doc. Mgr. Radmila Pavlíčková Prchal, Ph.D., Piráti a Starostové
 • PaedDr. Jiří Kania, KSČM
 • Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, ČSSD
 • doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., Pedagogická fakulta UPOL

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu