Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc - Radíkov « Komise městských částí « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov

Termíny jednání 2020

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19,00 hodin.

 • 6. ledna
 • 3. února
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 18. května
 • 8. června
 • 13. července
 • 3. srpna
 • 7. září
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2020

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19,00 hodin.

 • 6. ledna
 • 3. února
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 18. května
 • 8. června
 • 13. července
 • 3. srpna
 • 7. září
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov

3. listopadu 2020 (út)

PODZIM JE TADY...
Barevnost podzimu dává vyniknout okolí městské části Radíkov. Zatím co místní majitelé pozemků vyráží na své zahrady, aby sklidili úrodu a vše připravili na blížící zimu, turisté i výletníci zase do zdravého prostředí v okolí Radíkova. Doba je, jak se říká coronavirová, a tak se dá pohybovat i v okolních lesích na loukách, které za slunného dne mají svůj půvab a i zdravější prostředí.
Do Radíkova Vás doveze i olomoucká MHD, pokračovat můžete na Jedovou a na vlak např. do Hluboček....
Krásný podzim přeje KMČ MČ Radíkov...

Krásnou a pohodovou letní dovolenou dle vašeho výběru
vám všem přeje KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov.

 

 

 

 

 

 

Jak se žije v Olomouci - Radíkov: 2. díl (video), 1. díl (video)

Informace

Služby občanům, chatařům a chalupářům

 • Úřední doba Detašovaného pracoviště Magistrátu v Olomouci-Radíkově, Náprstkova 1 (tel. 585 385 296) je každou středu v době od 13:00 - 17:00 hod. Využijte služeb tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na "Magistrát". Od pana Bc. Jakuba Pešaty se vám dostane odborné rady i příslušných formulářů.
 • Pravidelně každou středu od 14:00 hod. se schází místní Klub seniorů pod vedením paní Františky Prášilové. Program sledujte na vývěsce na zastávce MHD nástup v Olomouci – Radíkově.
 • Každou středu je v Olomouci – Radíkově v době od 15:00 - 17:00 hod. k dispozici i místní pobočka Městské knihovny Olomouc.

Aktuálně

 • Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách probíhá pravidelně každé pondělí. Bude obnoven počátkem dubna 2020. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/, včetně objemného odpadu je zakládáním černé skládky s možným zahájením správního řízení a navazujícím postihem. Je na vás a vašich sousedech, jak bude vypadat okolí u vaší chaty.
 • Pravidelný svoz komunálního odpadu v roce 2020 bude probíhat v 14-ti denním režimu a to komunální odpad středa - sudé týdny, svoz bioodpadu každý pátek v liché týdny.
  Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí. Sběrové dvory Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem) - provozní dobu najdete na stránkách TSMO a.s.
 • Svoz papíru a plastů – nádoby 240 l, od RD v r. 2019 je vždy v úterý – lichý týden
  Svoz papíru: 21.4., 19.5., 16.6., 14.7.,11.8., 8.9., 6.10., 3.11. a 1.12., 29.12.
  Svoz plastů: 7.4., 5.5., 2.6., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 17.11. a 15.12.
 • Upozorňujeme, že zábory veřejných prostor (komunikace, zelené plochy) skládkami materiálů musí být povolené a vydáno povolení/rozhodnutí MMOl. Kontrolu provádí Městská policie.

Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:

 • POLICIE: 158
 • MĚSTSKÁ POLICIE: 156
 • HASIČI: 150
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
 • TÍSŇOVÁ LINKA: 112
 • PORUCHY VODA: 840 668 668, 585 243 263
 • PORUCHY PLYN: 1239
 • PORUCHY ELEKTŘINA: 840 850 860, 800 225 577
 • TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY: 605 201 686
 • TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU: 585 700 035

Archiv

Garant za Radu města Olomouce

 • RNDr. Ladislav Šnevajs, KDU-ČSL

Složení KMČ č.21 Olomouc-Radíkov

 • Předseda: Ing. Zvěřina Jan
  E-mail: kmc21@olomouc.eu, Tel.: 603 289 581
 • Františka Prášilová
 • Ing. Miroslav Rešl
 • Ing. Jan Bednář
 • Ing. Lukáš Krbeček
 • Ing. arch. Milan Obenaus
 • Ivo Škvařil
 • Mgr. et Ing. Martin Müller
 • Jaroslav Kováčik

Zápisy z jednání

Rok 2020 »

Rok 2019 »

Rok 2018 »

Rok 2017 »

Rok 2016 »

Rok 2015 »

Rok 2014 »

Rok 2013 »

Rok 2012 »

Rok 2011 »

Rok 2010 »

Rok 2009 »

Rok 2008 »

Rok 2007 »

Rok 2006 »

Rok 2005 »

Rok 2004 »

Rok 2003 »

Radíkovský informační zpravodaj

Zpravodaj 2020 »

Zpravodaj 2019 »

Zpravodaj 2018 »

Zpravodaj 2017 »

Zpravodaj 2016 »

Zpravodaj 2015 »

Zpravodaj 2014 »

Zpravodaj 2013 »

Zpravodaj 2012 »

Zpravodaj 2011 »

Zpravodaj 2010 »

Zpravodaj 2009 »

Zpravodaj 2008 »

Zpravodaj 2007 »

Zpravodaj 2006 »

Zpravodaj 2005 »

Zpravodaj 2004 »

Zpravodaj 2003 »

Zpravodaj 2002 »

 

| Poslední úprava: 3. listopadu 2020 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu