Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov » Základní informace o městské části Radíkov

Termíny jednání 2021

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19,00 hodin.

 • 4. ledna
 • 8. února
 • 8. března
 • 12. dubna
 • 3. května
 • 7. června
 • 12. července
 • 2. srpna
 • 6. září
 • 4. října
 • 1. listopadu
 • 6. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2021

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19,00 hodin.

 • 4. ledna
 • 8. února
 • 8. března
 • 12. dubna
 • 3. května
 • 7. června
 • 12. července
 • 2. srpna
 • 6. září
 • 4. října
 • 1. listopadu
 • 6. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Základní informace o městské části Radíkov

Základní informace o městské části Radíkov

7. července 2016 (čt)

Základní údaje:

 • Počet obyvatel: 315, očekáván další růst s rozvojem výstavby RD
 • Rok založení: kolem roku 1260
 • Katastrální území: Radíkov u Olomouce
 • Nadmořská výška: od 360 - 444 m.n.m.
 • Zeměpisné souřadnice: 17.3643839°E,49.6363900°N
 • Katastrální výměra: 73,89 ha
 • Počet RD: 145, nová výstavba rodinných domů, dalších lokalita pro cca 21 RD ulice Pod Bořím je ve výstavbě - soukromý investor
 • Počet rekreačních objektů: 140
 • Zemědělství: soukromé, na většině pozemků v pronájmu hospodaří ZD Unčovice
 • Průmysl: žádný
 • Obchod, služby: prodejna smíšeného zboží v majetku SmOl, provozovatel HRUŠKA, ostatní v Olomouci
 • Školství: v místě není, MŠ a ZŠ Olomouc - Sv. Kopeček (2 km)
 • Zdravotní péče: středisko v místě není - zdrav. středisko Olomouc - Sv. Kopeček (pro dospělé i děti)
 • Spolky: Sbor dobrovolných hasičů Olomouc-Radíkov (založen v r.1892)

Vybavení městské části:

 • Kulturní zařízení: Klub seniorů, pobočka Městské knihovny, místní hospoda se sálem pro 100 lidí
 • Sportovní zařízení: volejbalové hřiště-asfalt, malé travnaté hřiště, možnost jízdy na koních
 • Stravovací zařízení: hospoda „U Pulce“, rekreační středisko chata "Pod Věží"
 • Ubytovací zařízení: rekreační středisko chata "Pod Věží"
 • Vodovod: ano se sítí požárních hydrantů, v katastru vodojem dálkového vodovodu
 • Plynofikace: r. 2000 (napojeno cca 90 % nemovitostí)
 • Kanalizace dešťová: ano
 • Kanalizace splašková s odvodem vod na ČOV Olomouc - Lošov: dokončeno v roce 2007, napojeno cca 80% občanů
 • Telefonní kabelová síť> O2
 • Mobilní operátoři: kvalitní pokrytí T mobile, O2 - nedostatečně, Vodafone – přijatelně
 • Rozvody nn vč. nové trafostanice: po rekonstrukci v roce 1998, další trafostanice v r. 2011
 • Zneškodňování odpadu: zabezpečují TSMO a.s., 4 stanoviště na třídění odpadu
 • Doprava: systém městské dopravy IDOS linka č.11 (31 spojů denně), Connex Morava - spojení směr Hlubočky (omezené)
 • Bydlení: ve zdravém, klidném prostředí, lesy kolem sídelní lokality, částečně jako rekreační les
 • Turistické zajímavosti: značené turistické trasy, cyklotrasa, telekomunikační věž výška 76 m
 • Vodstvo: 3 místní drobné vodoteče vytváří Lošovký potok - povodí Bystřice (Moravy), vodárenská nádrž
 • Přírodovědné zajímavosti v místě: Přírodní park Údolí Bystřice (od r. 1995), Naučná stezka Svatý Kopeček (od r.1997), památný strom " Křížkův doubek" (r. 2002)
 • Fort číslo II. RADÍKOV z festu na Svatém Kopečku: nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
 • Památky místního významu: zvonice římskokatolická (r.1932), zvonice církve Československé husitské (r.1932), Křížek nad Radíkovem r.1935, Křížek ul. Malinovského, Boží muka u Zdiměře
 • Záměry Statutárního města Olomouce a KMČ č. 21 v městské části Olomouc-Radíkov:
  - sportoviště a cvičiště pro požární sport, dětské hřiště, inženýrské sítě na ulici Na Suchých loukách, ul.Náprstkova, oprava vodárenské nádrže - zpevnění břehů

Aktualizováno KMČ č.21 Ol.-Radíkov dne 10.5.2012

| Poslední úprava: 7. července 2016 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu