Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Noclehárna « Sociální služby « Sociální služby « Občané

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Noclehárna

Noclehárna

Noclehárna

Sociální služba Noclehárna je poskytována v souladu s § 63 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa služby: Azylový dům, Řepčínská 245/113, 779 00 Olomouc - Řepčín
Telefon: 585 428 007 (služebna – nepřetržitý provoz)
585 750 676 (vedoucí služby)
E-mail: azylovy.dum@olomouc.eu
Poskytovatel služby: Statutární město Olomouc

Kapacita služby: 10 lůžek

Provozní doba: pondělí až neděle: 0:00 – 6:45 hod.; 19:15 – 24:00 hod.

Příjem uživatelů je denně 19:15 – 20:00 hod. s výjimkou situace, kdy neposkytnutí sociální služby by ohrozilo život nebo zdraví osoby.

Sociální služba je poskytována i anonymně.

Úhrada za poskytování služby

  1. Úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Výše úhrady činí 20,- Kč za jeden nocleh.
  3. Úhrada za službu je hrazena před zahájením poskytování sociální služby.
  4. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny AD.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Úterý: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00
Čtvrtek: (jen objednaní) 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu