Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Noclehárna » Poslání, cíle a zásady

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby

Poslání Noclehárny

Posláním Noclehárny je nabízet pomoc mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení, a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociální práce.

Cíle poskytované sociální služby

  • snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života klientů na ulici prostřednictvím přenocování na noclehárně a využití hygienického zařízení
  • motivovat klienta, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např. přechod na vyšší stupeň – azylový dům)

Zásady poskytování sociální služby

  • odbornost a týmová práce personálu – důraz na vzdělávání zaměstnanců v přímé péči, vzájemné komunikace a sdílení informací, pravidelné porady a supervize
  • rovný přístup ke všem klientům služby – jednotné pracovní postupy zaměstnanců, všichni klienti mají stejná práva a povinnosti
  • individuální přístup k klientům služby – je brán zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými klienty a respektovány jejich osobnostní předpoklady, je kladen důraz na jejich individuální potřeby
  • nízkoprahovost – sociální služba může být poskytována i anonymně.

Poskytování sociální služby obsahuje tyto činnosti:

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství je poskytováno např. při jednání se zájemci, kteří nespadají do cílové skupiny.

Sociální práce

Jedná se o podporu klientů ve snaze řešit jejich situaci pomocí individuálního plánování průběhu sociální služby.

Poskytnutí přenocování a podmínek pro osobní hygienu

Noclehárna poskytuje přenocování vždy na jednu noc. Součástí je i poskytnutí podmínek pro osobní hygienu i celkovou hygienu těla.
Základem je poskytnutí přenocování v místnosti s deseti lůžky. Klient má k dispozici postel, noční stolek a uzamykatelnou skříňku a hygienické zařízení.

Poskytnutí „židle“ v případě nepříznivého počasí ohrožujícího zdraví nebo život zájemce

  • v případě nepříznivého počasí ohrožujícího zdraví nebo život zájemce (např. mrazy) pracovníci služby umožní pobyt na zařízení i v případě jeho plné kapacity
  • jedná se o přečkání noci na židli, na zařízení lze takto umístit cca 4 židle
  • za tuto formu pomoci není vybírána úhrada.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon