Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Azylový dům

Azylový dům

Azylový dům

Sociální služba azylový dům je poskytována v souladu s § 57 a dalšími příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa služby: Azylový dům, Řepčínská 245/113,
779 00 Olomouc - Řepčín
Telefon: 585 428 007 (služebna – nepřetržitý provoz)
585 750 676 (vedoucí služby)
E-mail: [email protected]
Poskytovatel služby: Statutární město Olomouc

Kapacita služby: 48 lůžek

Provozní doba zařízení: nepřetržitý provoz, vedoucí služby Azylový dům je oprávněn tuto dobu z provozních důvodů upravit (např. z důvodů pravidelné deratizace budovy). Budova zařízení není bezbariérově upravena.

Příjem klientů probíhá v pracovní dny mimo pátek 8:00 - 13:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod., v pátek 8:00 – 12:00 hod., příjem může být rozdělen do více jednacích dnů. Výjimkou jsou situace, kdy by neposkytnutí sociální služby ohrozilo život nebo zdraví zájemce.

Podmínky pro přijetí a postup při přijetí nových klientů, důvody pro odmítnutí služby a důvody odmítnutí jednání se zájemcem najdete v záložce Komu je služba určena.

Z bezpečnostních důvodů je:

  • budova zařízení uzavřena každý den od 22:00 do 06:00 hodin
  • na zařízení kamerový systém s možností záznamu.

Na zařízení je zakázáno konzumovat alkohol či jiné návykové látky, přicházet pod jejich vlivem a donášet je na zařízení. Netolerujeme agresivní chování.

Úhrada za poskytování služby

  1. Úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Výše úhrady činí 66,- Kč za každý den, kdy je sociální služba poskytována.
  3. Termín splatnosti úhrady je poslední pracovní den daného měsíce, ve kterém je služba poskytována.
  4. Úhrada za poskytnuté služby je hrazena v hotovosti do pokladny AD nebo bezhotovostním převodem.

Autobusové spojení na zastávku Řepčín, železárny:

  • z centra (Náměstí Hrdinů): autobusy č. 18 a 20
  • od hlavního vlakového nádraží: autobus č. 12

Přílohy:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon