Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Dětské jesle » Poplatky za pobyt v jeslích

Poplatky za využití služeb Dětských jeslí statutárního města Olomouce

Poplatky za využití služeb Dětských jeslí statutárního města Olomouce

Aktualizace k 1. 1. 2020

Na základě usnesení Rady města Olomouce ze dne 27. 3. 2012 jsou poplatky za využití služeb Dětských jeslí statutárního města Olomouce s platností od 1. 4. 2012 stanoveny takto:

1. Celodenní docházka dětí

Poplatky za stravu a pobyt dítěte se stálou docházkou u dětí ve věku od 1 do 4 let trvale přihlášených v Dětských jeslích. V případě dětí od 1 do 2 let mají rodiče povinnost požádat o odejmutí rodičovského příspěvku. V případě dětí od 2 do 4 let rodiče nepřicházejí o rodičovský příspěvek.
Při stanovení výše poplatku se vychází z příjmu v rodině a jeho porovnání s výší životního minima dle § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

  Poplatkové skupiny Strava Pobyt Celkem Úhrada za 21 dní/měsíc
A do 1,3 násobku živ. minima 40 Kč 40 Kč 80 Kč 1680 Kč
B do 1,7 40 Kč 60 Kč 100 Kč 2100 Kč
C do 2,1 40 Kč 80 Kč 120 Kč 2520 Kč
D do 2,6 40 Kč 100 Kč 140 Kč 2940 Kč
E do 3,3 40 Kč 140 Kč 180 Kč 3780 Kč
F do 4,0 40 Kč 180 Kč 220 Kč 4620 Kč
G nad 4,0 40 Kč 220 Kč 260 Kč 5460 Kč

Celková výše poplatku za celodenní zaopatření dítěte v dětských jeslích se tedy v současné době pohybuje v rozmezí od 80 Kč do 260 Kč za dítě/den a je závislá na příjmu rodiny dítěte.
Měsíční úhrada se v závislosti na počtu pracovních dní v měsíci pohybuje v rozmezí od cca 1680 Kč do cca 5460 Kč.

2. Denní docházka dětí po dobu nepřevyšující 4 hodiny denně

Poplatky za stravu a pobyt dítěte se stálou docházkou nepřevyšující 4 hodiny denně u dětí ve věku od 1 do 4 let trvale přihlášených v Dětských jeslích. V případě dětí od 1 do 2 let mají rodiče povinnost požádat o odejmutí rodičovského příspěvku. V případě dětí od 2 do 4 let rodiče nepřicházejí o rodičovský příspěvek.
Při stanovení výše poplatku se vychází z příjmu v rodině a jeho porovnání s výší životního minima dle § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

  Poplatkové skupiny Strava Pobyt Celkem Úhrada za 21 dní/měsíc
A do 1,3 násobku živ. minima 35 Kč 28 Kč 63 Kč 1323 Kč
B do 1,7 35 Kč 42 Kč 77 Kč 1617 Kč
C do 2,1 35 Kč 56 Kč 91 Kč 1911 Kč
D do 2,6 35 Kč 70 Kč 105 Kč 2205 Kč
E do 3,3 35 Kč 98 Kč 133 Kč 2793 Kč
F do 4,0 35 Kč 126 Kč 161 Kč 3381 Kč
G nad 4,0 35 Kč 154 Kč 189 Kč 3969 Kč

Celková výše poplatku za docházku nepřevyšující 4 hodiny denně se tedy v současné době pohybuje v rozmezí od 63 Kč do 189 Kč za dítě/den a je závislá na příjmu rodiny dítěte.
Měsíční úhrada se v závislosti na počtu pracovních dní v měsíci pohybuje v rozmezí od cca 1 323 Kč do cca 3 969 Kč.

3. Příležitostná docházka dětí do 92 hodin v měsíci

Poplatky za stravu a pobyt dítěte ve věku od 1 do 2 let, jehož úhrnná docházka nepřesáhne 92 hodin za měsíc a jehož rodiče pobírají rodičovský příspěvek dle právní úpravy platné od 1. 1. 2020.

Poplatek za pobyt těchto dětí se skládá ze 3 částí:

  • Denní paušál za provozní náklady: 50 Kč/den
  • Poplatek za hodinu pobytu: 30 Kč/hod.
  • Poplatek za stravu dětí: 50 Kč/den

Denní částka za provozní náklady se hradí za každý den, v němž je dítě umístěno v zařízení. Poplatek za hodinu pobytu se hradí za každou započatou hodinu, po kterou je dítě umístěno v jeslích. Nejnižší denní počet hodin, po které může dítě pobývat v jeslích, jsou 4 hodiny.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu