Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc - Radíkov « Komise městských částí « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov

Termíny jednání 2018

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.30 hodin.

 • 8. ledna
 • 12. února
 • 12. března
 • 9. dubna
 • 14. května
 • 11. června
 • 9. července
 • 13. srpna
 • 10. září
 • 8. října
 • 1. listopadu
 • 10. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2018

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19.30 hodin.

 • 8. ledna
 • 12. února
 • 12. března
 • 9. dubna
 • 14. května
 • 11. června
 • 9. července
 • 13. srpna
 • 10. září
 • 8. října
 • 1. listopadu
 • 10. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov

5. listopadu 2018 (po)

Podzimní čas je v plném síle, babí léto za námi, příroda se vybarvuje. Nastane období s kratším sluníčkem a převahou nejen ranních mlh.

I tak vás autobus MHD doveze až do Radíkova a turistické značky zavedou do okolních lesů.
Ten kdo se vydá na vrchol Jedová (633 m.n.m) a rok tam nebyl zažije opravdový šok z holin, které vznikly jak působením kůrovce tak i silných vichřic v minulé zimě i na jaře...

 

 

 

 

 

 

1. díl (video)

Informace

Služby občanům, chatařům a chalupářům

 • Úřední doba Detašovaného pracoviště Magistrátu v Olomouci-Radíkově, Náprstkova 1 (tel. 585 385 296) je každou středu v době od 13:00 - 17:00 hod. Využijte služeb tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na "Magistrát". Od pana Bc. Jakuba Pešaty se vám dostane odborné rady i příslušných formulářů.
 • Každou středu v době od 13:00 - 17:00 hod. je v provozu internetové pracoviště na Detašovaném pracovišti Magistrátu v Olomouci - Radíkově, Náprstkova 1.
 • Pravidelně každou středu od 14:00 hod. se schází místní Klub seniorů pod vedením paní Františky Prášilové. Program sledujte na vývěsce na zastávce MHD nástup v Olomouci – Radíkově.
 • Každou středu je v Olomouci – Radíkově v době od 15:00 - 17:00 hod. k dispozici i místní pobočka Městské knihovny Olomouc.

Aktuálně

 • SDH Ol. - Radíkov s podporou KMČ č.21 Ol.- Radíkov uspořádal 16.června již 12. ročník mezinárodní HASIČSKÉ SOUTĚŽE v netradičním požárním útoku na místní vodárenské nádrži na ulici Přehradní. Soutěž proběhla za krásného letního počasí za účasti 17 družstev a to již tradičně i ze slovenských Rusovců. Zadařilo se i družstvům Radíkova. V soutěži žen vyhráli místní ženy, v soutěži mužů vyhrálo družstvo SDH Radíkov – mladší, na 3 místě bylo další družstvo SDH Radíkov starší.
  Výsledky soutěže podrobně zde.
  Doprovodnými akcemi bylo páteční komorní večerní posezení s účastníky soutěže a přáteli hasičů i místních občanů. V sobotní podvečer v 18 hod. započala společenská zábava na hřišti za prodejnou HRUŠKA v Radíkově za nebývalé účasti spokojených přátel hasičů, kamarádů i místních občanů.
 • Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách probíhá pravidelně každé pondělí. Bude ukončen koncem října 2018. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/, včetně objemného odpadu je zakládáním černé skládky s možným zahájením správního řízení a navazujícím postihem. Je na vás a vašich sousedech, jak bude vypadat okolí u vaší chaty.
 • Pravidelný svoz komunálního odpadu v roce 2018 probíhá v 14-ti denním režimu a to komunální odpad středa - sudé týdny. Svoz bioodpadu probíhá v pátek liché týdny.
  Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail:petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00.
 • Svoz papíru a plastů – nádoby 240 l, od RD v r. 2018 je vždy v úterý – lichý týden
  Svoz papíru: 17.7.,14.8., 11.9., 9.10., 6.11. a 4.12.
  Svoz plastů: 3.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11. a 18.12.
 • Upozorňujeme, že zábory veřejných prostor (komunikace, zelené plochy) skládkami materiálů musí být povolené a vydáno povolení/rozhodnutí MMOl. Kontrolu provádí Městská policie.

Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:

 • POLICIE: 158
 • MĚSTSKÁ POLICIE: 156
 • HASIČI: 150
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
 • TÍSŇOVÁ LINKA: 112
 • PORUCHY VODA: 840 668 668, 585 243 263
 • PORUCHY PLYN: 1239
 • PORUCHY ELEKTŘINA: 840 850 860, 800 225 577
 • TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY: 605 201 686
 • TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU: 585 700 035

Archiv

Garant za Radu města Olomouce

 • Ing. Jaromír Czmero

Složení KMČ č.21 Olomouc-Radíkov

 • Předseda: , ČSSD
  Beskydská 1, 783 51 Olomouc – Radíkov, mobil: 603 289 581
 • Ing. Jan Bednář, ČSSD
 • Františka Prášilová, KDU-ČSL
 • Ing. Miroslav Rešl, KDU-ČSL
 • Jaroslav Kováčik, KMČ
 • Karel Jílek, Občané pro Olomouc
 • Ing. arch. Milan Obenaus, ProOlomouc

Zápisy z jednání

Rok 2018 »

Rok 2017 »

Rok 2016 »

Rok 2015 »

Rok 2014 »

Rok 2013 »

Rok 2012 »

Rok 2011 »

Rok 2010 »

Rok 2009 »

Rok 2008 »

Rok 2007 »

Rok 2006 »

Rok 2005 »

Rok 2004 »

Rok 2003 »

Radíkovský informační zpravodaj

Zpravodaj 2018 »

Zpravodaj 2017 »

Zpravodaj 2016 »

Zpravodaj 2015 »

Zpravodaj 2014 »

Zpravodaj 2013 »

Zpravodaj 2012 »

Zpravodaj 2011 »

Zpravodaj 2010 »

Zpravodaj 2009 »

Zpravodaj 2008 »

Zpravodaj 2007 »

Zpravodaj 2006 »

Zpravodaj 2005 »

Zpravodaj 2004 »

Zpravodaj 2003 »

Zpravodaj 2002 »

 

| Poslední úprava: 5. listopadu 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu