Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc - Radíkov « Komise městských částí « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Komise městských částí » Olomouc - Radíkov

Termíny jednání 2019

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19,00 hodin.

 • 7. ledna
 • 11. února
 • 11. března
 • 8. dubna
 • 6. května
 • 10. června
 • 8. července
 • 12. srpna
 • 9. září
 • 7. října
 • 11. listopadu
 • 9. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

Termíny jednání 2019

Náprstkova 1, 1. poschodí, vždy v 19,00 hodin.

 • 7. ledna
 • 11. února
 • 11. března
 • 8. dubna
 • 6. května
 • 10. června
 • 8. července
 • 12. srpna
 • 9. září
 • 7. října
 • 11. listopadu
 • 9. prosince

Program jednání:

1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2014.

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov

KMČ č.21 Olomouc - Radíkov

11. září 2019 (st)

I Radíkovské léto bývá pohodové. Na dovolenou přijíždějí hosté, jiní občané vyráží za krásami hor a vody a nebo jen za sluncem k moři.
KMČ přeje všem krásné prožití léta a hezké zážitky nejen v Radíkově, ale i jiných atraktivnějších destinacích dle vašeho výběru.

 

 

 

 

 

 

1. díl (video)

Informace

Dne 18.9. bude DP v Radíkově zavřeno.

Služby občanům, chatařům a chalupářům

 • Úřední doba Detašovaného pracoviště Magistrátu v Olomouci-Radíkově, Náprstkova 1 (tel. 585 385 296) je každou středu v době od 13:00 - 17:00 hod. Využijte služeb tohoto pracoviště, ušetříte si zbytečné cesty na "Magistrát". Od pana Bc. Jakuba Pešaty se vám dostane odborné rady i příslušných formulářů.
 • Pravidelně každou středu od 14:00 hod. se schází místní Klub seniorů pod vedením paní Františky Prášilové. Program sledujte na vývěsce na zastávce MHD nástup v Olomouci – Radíkově.
 • Každou středu je v Olomouci – Radíkově v době od 15:00 - 17:00 hod. k dispozici i místní pobočka Městské knihovny Olomouc.

Aktuálně

 • I letos 15. června 2019 se sešlo 14 družstev mužů a žen na již 13. ročníku Netradiční hasičské soutěže. Více informací na: https://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/24273
 • Svoz komunálního odpadu ze stanovišť v chatových lokalitách probíhá pravidelně každé pondělí. Bude obnoven počátkem dubna 2019. Jakékoliv další odkládání odpadu komunálního, bioodpadu /větve/, včetně objemného odpadu je zakládáním černé skládky s možným zahájením správního řízení a navazujícím postihem. Je na vás a vašich sousedech, jak bude vypadat okolí u vaší chaty.
 • Pravidelný svoz komunálního odpadu v roce 2019 bude probíhat v 14-ti denním režimu a to komunální odpad středa - sudé týdny. Svoz bioodpadu proběhne 1.2.2019, 15.3.2019 a následně každý pátek v liché týdny.
  Více informací: http://www.olomouctridi.cz/odpad/bio/uvod, nebo Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí – Mgr. Petr Swaczyna, tel.: 588 488 335, e-mail:petr.swaczyna@olomouc.eu. Sběrové dvory Olomouc - Hodolany Chelčického a Olomouc - Neředín (za krematoriem), provozní doba: pondělí - sobota 9:00-13:00 a 13:30-17:00, neděle 9:00-13:00.
 • Svoz papíru a plastů – nádoby 240 l, od RD v r. 2019 je vždy v úterý – lichý týden
  Svoz papíru: 2.1., 29.1., 26.2., 26.3., 24.4., 21.5., 18.6., 16.7.,13.8., 10.9., 8.10., 5.11. a 3.12., 31.12.
  Svoz plastů: 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11. a 17.12.
 • Upozorňujeme, že zábory veřejných prostor (komunikace, zelené plochy) skládkami materiálů musí být povolené a vydáno povolení/rozhodnutí MMOl. Kontrolu provádí Městská policie.

Máte problém, potřebujete pomoc – volejte přímo „DŮLEŽITÁ ČÍSLA“:

 • POLICIE: 158
 • MĚSTSKÁ POLICIE: 156
 • HASIČI: 150
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155
 • TÍSŇOVÁ LINKA: 112
 • PORUCHY VODA: 840 668 668, 585 243 263
 • PORUCHY PLYN: 1239
 • PORUCHY ELEKTŘINA: 840 850 860, 800 225 577
 • TSMO a.s. DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY: 605 201 686
 • TSMO a.s. DISPEČINK ODVOZU ODPADU: 585 700 035

Archiv

Garant za Radu města Olomouce

 • RNDr. Ladislav Šnevajs, KDU-ČSL

Složení KMČ č.21 Olomouc-Radíkov

 • Předseda: Ing. Zvěřina Jan
  E-mail: kmc21@olomouc.eu, Tel.: 603 289 581
 • Františka Prášilová
 • Ing. Miroslav Rešl
 • Ing. Jan Bednář
 • Ing. Lukáš Krbeček
 • Ing. arch. Milan Obenaus
 • Ivo Škvařil
 • Mgr. et Ing. Martin Müller
 • Jaroslav Kováčik

Zápisy z jednání

Rok 2019 »

Rok 2018 »

Rok 2017 »

Rok 2016 »

Rok 2015 »

Rok 2014 »

Rok 2013 »

Rok 2012 »

Rok 2011 »

Rok 2010 »

Rok 2009 »

Rok 2008 »

Rok 2007 »

Rok 2006 »

Rok 2005 »

Rok 2004 »

Rok 2003 »

Radíkovský informační zpravodaj

Zpravodaj 2019 »

Zpravodaj 2018 »

Zpravodaj 2017 »

Zpravodaj 2016 »

Zpravodaj 2015 »

Zpravodaj 2014 »

Zpravodaj 2013 »

Zpravodaj 2012 »

Zpravodaj 2011 »

Zpravodaj 2010 »

Zpravodaj 2009 »

Zpravodaj 2008 »

Zpravodaj 2007 »

Zpravodaj 2006 »

Zpravodaj 2005 »

Zpravodaj 2004 »

Zpravodaj 2003 »

Zpravodaj 2002 »

 

| Poslední úprava: 11. září 2019 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu