Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vědeckotechnický park univerzity otevírá možnosti dalším podnikatelům « Aktuality, veřejné zakázky a odkazy « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Aktuality, veřejné zakázky a odkazy » Vědeckotechnický park univerzity otevírá možnosti dalším podnikatelům

Vědeckotechnický park univerzity otevírá možnosti dalším podnikatelům

Vědeckotechnický park univerzity otevírá možnosti dalším podnikatelům

18. června 2015 (čt)

Kanceláře, prostory pro podnikání i specializovanou laboratoř pro vývoj nových léků nabídne podnikatelům nová budova Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Slavnostního otevření nové budovy Vědeckotechnického parku v areálu ulice Šlechtitelů se ve čtvrtek 18. června zúčastnil primátor Antonín Staněk i jeho náměstek Ladislav Šnevajs

Výstavbou objektu za 50 milionů korun univerzita reaguje na zvyšující se poptávku po službách pracoviště, které tvoří most mezi akademickou a komerční sférou. „Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor významně přispívají k hospodářskému rozvoji města v oblasti vzdělanostní ekonomiky a transferu vědy a výzkumu do praxe. Tyto aktivity zásadním způsobem přispívají k plnění strategického plánu rozvoje města v oblasti hospodářského růstu a konkurenceschopnosti regionu,“ uvedl při otevření nové budovy primátor Antonín Staněk.

Rozvoj Vědeckotechnického parku podpořilo město už v předchozích letech, a to koncepcí, která dokázala provázat městskou průmyslovou zónu v ulici Šlechtitelů s areálem a optimalizovala jeho dopravní napojení.

Vědeckotechnický park motivuje k podnikání a pomáhá při rozjezdu firmem například odbornými konzultacemi či pronájmy prostor v podnikatelském inkubátoru. Klienti mohou také za výhodných podmínek využít know-how a přístroje univerzity. „Zájem o prostory byl velký a kapacita našich dvou budov se naplnila. Proto jsme postavili nový blok, abychom mohli poptávku uspokojit,“ uvedl ředitel VTP UP Jiří Herinek. Vybudování specializované laboratoře s čistými prostory pro výzkum nových léků podle něj již například přimělo významnou farmaceutickou firmu k tomu, že v Olomouci založí svou pobočku, jedinou v Česku.

Využití podnikatelského inkubátoru ale bude mnohem širší. „Na univerzitě jsme rozjeli několik projektů, které ověřují uplatnění vědecko-výzkumných výsledků v praxi. Před dokončením jsou například technologie na rozpoznání falzifikátů potravin, léků či kosmetiky nebo na tvorbu interaktivních 3D pomůcek, díky nimž budou moci zrakově postižení lidé poznávat své okolí. Tyto technologie se mohou rozvíjet právě v novém bloku,“ řekl vedoucí oddělení transferu technologií VTP UP Petr Kubečka. Pro podnikatele je na ploše 1337 metrů čtverečních připraveno k pronájmu 26 kanceláří a 22 laboratoří.

Další novinku plánuje VTP UP na podzim, kdy otevře dvě nová specializovaná centra – pracoviště pro numerické modelování proudění a pevnostní výpočty a pracoviště pro stavbu těles z kovových slitin a plastu (3D tisk). „Nabídneme tak firmám z Olomouckého kraje služby, o něž je zájem, a další možnost jak spolupracovat s univerzitou,“ doplnil Herinek.

Nový blok vznikl díky podpoře projektu VTP UP: Podnikatelský inkubátor 2 z Operačního programu Podnikání a inovace. „Nabídkou pronájmů prostor pro inovativní firmy a specializovanými službami přispívá Vědeckotechnický park k růstu ekonomické úrovně Olomouckého kraje a podporuje podnikavost. Ve 48 firmách, které v něm sídlí, pracuje více jak stovka zaměstnanců,“ uzavřel prorektor pro transfer technologií Miroslav Mašláň.

Fotografie:

Poslední úprava: 18. června 2015 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu