Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Materiály « Zasedání zastupitelstva « Zastupitelstvo města « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 13. 12. 2019

BodNázev bodu zasedání
1. Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Dlouhodobá koncepce hospodaření s vybraným nemovitým majetkem ve vlastnictví statutárního města Olomouce na období r. 2019 – 2022
4. Majetkoprávní záležitosti
5. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
6. Soubor změn č. IX Regulačního plánu MPR Olomouc
7. Rozpočtové změny roku 2019 + dodatek č. 1
8. Dotace z rozpočtu SMOl
9. Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020
10. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023
11. Smlouva o směnečném programu - Dodatek č. 1
12. Zimní stadion - majetkoprávní vztahy
13. Škodní a likvidační komise - prominutí pohledávek
14. OZV č. .../2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. OZV č. .../2019 o místním poplatku ze psů
16. OZV č. .../2019 o místním poplatku z pobytu
17. OZV č. .../2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a zrušení OZV o místním poplatku ze vstupného
18. OZV o nočním klidu
19. OZV o cenové mapě
20. Regulační plán MPR Olomouc - úprava regulačního plánu a pořízení souboru změn č. X
21. Regulační plán RP-23 Sídliště Norská
22. Memorandum o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje
23. Memorandum o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany města Olomouc, III. etapa
24. Zavedení místní Agendy 21
25. 5. komunitní plán sociálních služeb
26. Aktualizace zřizovací listiny JPO II Olomouc
27. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
28. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Olomouc, Zeyerova 28
29. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
30. Přísedící Okresního soudu v Olomouci
31. Delegování zástupců SMOl na členské schůze družstev a změna v orgánech družstev Jiráskova, Jižní
32. Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2020
33. Změna odměňování neuvolněných členů ZMO a změna odměňování za funkce členů výborů, předsedů a členů komisí RMO a zvláštního orgánu, kteří nejsou členy ZMO.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu