Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

10.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2023

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí upravenoi důvodovou zprávu týkající se střednědobého výhledu rozpočtu na rok
2021 - 2023


 
2

schvaluje upravený střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2021 - 2023


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu