Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

9.

Předkládá: Bačák Otakar, Ing., náměstek primátora
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora
Zpracoval: Mgr. Ing. Jana Dokoupilová, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
Ing. Marcela Hélová, vedoucí oddělení rozpočtu a FS

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 13. 12. 2019

Návrh rozpočtu SMOl na rok 2020

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

bere na vědomí  upravenou důvodovou zprávu včetně všech upravených příloh


 
2

schvaluje a) návrh rozpočtu SMOl na rok 2020 dle upravené důvodové zprávy a všech upravených příloh

b) obnovení krátkodobého úvěru ve výši 30 mil. Kč v roce 2020 se splatností 1 rok u Komerční banky, a. s.

c) závazné ukazatele roku 2020 dle důvodové zprávy

d) časový harmonogram pro vyplácení jmenovitých neinvestičních dotací v roce 2020 dle důvodové zprávy


 
3

schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. dle parametrů uvedených v důvodové zprávě

- na předfinancování dotací s limitem 200 mil. Kč

- investiční úvěr ve výši 450 mil. Kč


 
4

pověřuje náměstka primátora Ing. Otakara Bačáka podepsat smluvní dokumentaci k úvěru od Komerční banky, a. s.


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu