Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 4. 6. 2018

BodNázev bodu zasedáníČíslo usnesení
1. Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce1
1.1. Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Olomouce2
2. Kontrola usnesení ZMO3
3. Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 a 24
4. Majetkoprávní záležitosti OI5
5. Rozpočtové změny roku 2018 + dodatek č. 16
6. Dotace z rozpočtu SMOl + dodatek č. 17
7. Účetní závěrka SMOl k 31.12.20178
8. Závěrečný účet - výsledky hospodaření SMOl za rok 20179
9. Střednědobý výhled rozpočtu SMOl na rok 2019 - 202110
10. Plán udržitelné městské mobility Olomouc11
11. Regulační plán RP-13 Sídliště Lazce12
14. Přísedící Okresního soudu v Olomouci13
15. Memorandum o spolupráci při realizaci projektu výstavby interaktivního vzdělávacího centra bezpečí14
16. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru na rekonstrukci areálu požární stanice Olomouc15
17. Návrhy aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol16
18. Výstaviště Flora Olomouc - dotace na oranžérii IV. et. (ORG 5908)17
19. Hospodaření České dědictví UNESCO 2017 18
20. Pojmenování ulice19
21. Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu spol. OLTERM & TD Olomouc, a.s.20
22. Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.21
24. OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 9/2017 o nočním klidu, ve znění OZV č. 1/201822
25. Informace o činnosti kontrolního výboru23
26. Organizační záležitosti - volby do Zastupitelstva města 201824
27. Správa zimního stadionu a Androva stadionu25
29. Změna ve Finančním výboru26

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu