Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise pro Smart City a místní Agendu 21

Komise pro Smart City a místní Agendu 21

Komise pro Smart City a místní Agendu 21

29. listopadu 2022 (út)

Komise je složena ze zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru. Komise navrhuje a projednává aktivity města Olomouce realizované v rámci místní Agendy 21 (dále jen MA21) a v rámci Smart City.

Komise diskutuje o tématech MA21 a udržitelného rozvoje v kontextu místních poměrů města Olomouce. Vyjadřuje se ke znění Hodnotící zprávy o MA21 a Akčního plánu zlepšování MA21. Je platformou pro navazování nové a prohlubování stávající spolupráce mezi subjekty působícími na území města Olomouce.

V rámci Smart City komise podporuje rozvoj Statutárního města Olomouce jako tzv. "chytrého města". Komise předkládá RMO své náměty, návrhy a stanoviska, zejména pak stanoviska k připravovaným koncepčním a strategickým dokumentům z oblastí informačních a komunikačních technologií, udržitelné mobility, nasazení moderních technologií v prostředí města, nebo inovativní a čisté energetiky.

Komise plní další úkoly, kterými ji pověří Rada města Olomouce v rámci odborného zaměření komise.

 • Předseda: Ing. Luděk Janák, SPOLEČNĚ
 • Tajemník: Mgr. Radek Hloch, tel.: 731 681 441, OSTR, oddělení strategického rozvoje
 • Bc. Stanislav Hampl, DiS., ANO 2011
 • Ing. et Ing. Viliam Tomčan, ANO 2011
 • Mgr. Radim Lindner, ANO 2011
 • Mgr. Lenka Introvič, PROOLOMOUC A PIRÁTI
 • Dita Palaščáková, PROOLOMOUC A PIRÁTI
 • Ing. Tomáš Hladík, SPOLEČNĚ
 • Bc. Marek Vávra, SPOLU
 • Bc. Štěpán Kellner, SPOLU
 • Ing. Martin Jirotka, SPD A TRIKOLORA
 • Bc. Michaela Vojtěchovská, STAN, ZELENÍ A NEZ.OL.ST.

| Poslední úprava: 29. listopadu 2022 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu