Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise protipovodňových opatření

Komise protipovodňových opatření

Komise protipovodňových opatření

16. března 2021 (út)
 • Komise je poradním a iniciativním orgánem RMO, který se vyjadřuje k protipovodňovým opatřením na území města.
 • Předkládá náměty a doporučující stanoviska Radě a Zastupitelstvu města Olomouce. Rozhodovací pravomoci má pouze tehdy, pokud jí byly delegovány RMO.
 • Vyjadřuje se ke koncepčním dokumentům města v oblasti protipovodňových opatření.
 • Vyjadřuje se k investičním záměrům a dalším dokumentům v rámci přípravy protipovodňových opatření a úprav vodních toků ve městě.
 • Vyjadřuje se koncepčně k nakládání s městskými pozemky souvisejícími s realizací protipovodňových opatření a doporučuje harmonogram majetkoprávní přípravy protipovodňových opatření.
 • Spolupracuje se subjekty a institucemi zapojenými do přípravy a realizace protipovodňových opatření.
 • Vyjadřuje se ke komunikačním aktivitám problematiky protipovodňových opatření k veřejnosti
 • Plní další úkoly, kterými jej pověří Rada města Olomouce v rámci odborného zaměření komise.

Složení komise

 • Předseda komise: Mgr. Michal Krejčí, ODS
 • Tajemník: Ing. Zdeněk Bogoč, pověřený řízením odboru strategie a řízení
 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, ANO 2011
 • Jan Brus, Piráti a Starostové
 • Mgr. Michael Mencl, ČSSD
 • Karel Šimek, KSČM
 • Milan Rakušan, SPD
 • Pavel Hanák, KDU-ČSL
 • Pavel Fryšák, SpOlečně
 • Akad.soch. Martin Lubič, proOlomouc

Zaměstnanci MMOl:

 • Ing. Jan Langr, vedoucí odboru ochrany
 • Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního plánování
 • Mgr. Gabriela Křížková, vedoucí odboru majetkoprávního
 • Ing.arch. Jana Křenková, vedoucí útvaru hlavního architekta
 • Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
 • JUDr. Eva Hyravá, vedoucí odboru stavebního

Zástupci partnerů

 • Ing. Michal Servus, AOPK Olomouc, ředitel
 • Mgr. Jan Koutný PhD., AOPK Olomouc, vodař
 • RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., Ichtyolog, hydrobiolog
 • Ing. Jana Nečesánková, Koordinátor 2.B etapy protipovodňových opatření
 • Ing. Tomáš Bělaška, Povodí Moravy, s.p., investiční ředitel
 • David Paroulek, KMČ č.1 Olomouc - Černovír a Klášterní Hradisko
 • Radim Schubert, KMČ č.7 Olomouc - Lazce
 • Mgr. Barbora Boráková, KMČ č.14 Olomouc - Nové Hodolany
 • Ing. Jan Rakovský, KMČ č.15 Olomouc - Nové Sady
 • Ing. Jan Dostál, KMČ č.17 Olomouc - střed

| Poslední úprava: 16. března 2021 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon