Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise hospodářského rozvoje

Komise hospodářského rozvoje

Komise hospodářského rozvoje

Komise hospodářského rozvoje je poradním a iniciativním orgánem Rady města Olomouce, který se zabývá problematikou hospodářského rozvoje města a procesem strategického řízení. V rámci své činnosti se vyjadřuje ke strategickým a koncepčním dokumentům města, k dlouhodobému investičnímu plánu a každoročně aktualizovanému akčnímu plánu statutárního města Olomouce, projednává investiční a neinvestiční rozvojové záměry města, hodnotí nové trendy, příležitosti a příklady dobré praxe v oblasti regionálního a hospodářského rozvoje a předkládá návrhy jejich případného využití pro území města.

Komise dále sleduje plnění cílů Strategického plánu rozvoje města a v případě potřeby podává náměty na změnu či aktualizaci tohoto dokumentu, sleduje realizaci průzkumů a analýz pro potřeby plánování rozvoje města, podpory rozvoje podnikání a sledování indikátorů kvality života ve městě a plní další úkoly, kterými ji pověří Rada města Olomouce. Komise rovněž projednává a řeší iniciativní návrhy svých členů, včetně předložených materiálů a vydává k nim stanoviska a náměty pro jejich další projednávání v Radě města Olomouce.

 • Předseda: Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, ANO 2O11
 • Tajemník: Mgr. Dušan Struna, tel.: 588 488 404, oddělení strategického rozvoje, odbor strategie a řízení
 • Ing. Jiří Juřena, ANO 2O11
 • Ing. Tomáš Navrátil, ANO 2O11
 • PhDr. Radim Kašpar, ODS
 • David Kopřiva, ODS
 • Mgr. Martin Schreier, KDU-ČSL
 • Ing. Tomáš Hladík, spOLečně
 • Mgr. Vilém Skyba, ProOlomouc
 • Mgr. Viktor Tichák, Piráti a Starostové
 • Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., SPD-SPOZ
 • Jeroným Motyka, SPD-SPOZ
 • Ing. Radek Dosoudil, Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest - regionální kancelář pro Olomoucký kraj
 • Mgr. Richard Koubek, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Ing. Štefan Kolumber, Ph.D, MVŠO, o.p.s.
 • Dr. Ing. Petr Kubeček, MCI, RTTP, UPOL - Vědecko-technický park UP

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon