Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Komise městských částí » Staré Hodolany a Bělidla » Drobné památky Bělidel

Termíny jednání 2022

Klub seniorů na ulici Jiráskova č. 9, vždy v 17.30 hodin.

 • 5. ledna
 • 2. února
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 4. července
 • 3. srpna
 • 7. září
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Termíny jednání 2022

Klub seniorů na ulici Jiráskova č. 9, vždy v 17.30 hodin.

 • 5. ledna
 • 2. února
 • 2. března
 • 6. dubna
 • 4. května
 • 1. června
 • 4. července
 • 3. srpna
 • 7. září
 • 5. října
 • 2. listopadu
 • 7. prosince

Drobné památky Bělidel

7. února 2005 (po)

Malou vesnici Bělidla najdeme východně od centra města na pravém břehu Bystřičky. Stavebně souvisí s Pavlovičkami, původně však v úzkém pruhu zasahoval její katastr až k hodolanskému hřbitovu. Před stavbou olomoucké pevnosti stály malé domky a dvůr blíže k městu, jemuž osada patřila.

 

Paměť krajiny uchovaná v křivolakých uličkách na břehu řeky.
Často přemítej o spojitosti všech věcí ve vesmíru a jejich vzájemném vztahu.

Marcus Aurelius Antonius

 

Ves Bělidla se připomínaná již v roce 1305. Byla to však stará Bělidla, která se nacházela v místě dnešní Sokolské ulice. Nová Bělidla byla založena asi v polovině 16. století v místech obchodního domu Senimo na Špici. Název znamená místo, kde se bílilo plátno. Na obecní pečeti je zobrazena postava mnicha s ondřejským křížem. Svatý Ondřej byl apoštol, který hlásal evangelium v jižním Rusku a na Balkáně, kde byl v řeckém Patrasu ukřižován na kříži v podobě X. Tento kříž, zvaný ondřejský se stal jeho atributem. Na nároží ulic Pasteurovy a Kaštanové bylo místo, kde se rozdělovaly cesty od Olomouce na Šternberk do Slezska a do Haliče. Zde stával již od roku 1347 špitál sv. Ondřeje v poli. Významný špitál s kaplí a hřbitovem sloužil olomouckým měšťanům až do roku 1744, kdy byl v době nebezpečí pruské okupace zbourán. Později zde zůstal jen hřbitov Na Špici, jenž byl zrušen v době budování železniční trati. V roce 1852 byl definitivně přeložen na místo hřbitova u Dřevěného zvonu, kam byl také přestěhován kamenný kříž pocházející z roku 1838. U řeky Bystřičky na mlýnském náhonu pracovaly až do 16. století tři vodní mlýny. Poslední z nich byl zbourán za švédské okupace během třicetileté války.

Každá předměstská obec je ve svém vývoji jedinečná, Bělidla jsou unikátní v jejich půdorysu. Křivolaké uličky s přízemními domky nás zavádějí v myšlenkách do minulosti. Až do husitských dob nás mohou zavést názvy zdejších ulic.

V Libušině ulici se nachází malá kaplička se zvonicí a sloup se sochou Panny Marie. Kaple se zvonicí pochází z první poloviny 19. století. Vedle ní stojící barokní sloup se sochou Panny Marie zde stál již v polovině 18. století. Zvonice i sloup jsou chráněny jako nemovité kulturní památky. V ulici Táboritů před hospodou Na Blajchu stojí kamenný kříž s ukřižovaným Kristem z roku 1877. Byl postaven na místě staršího kříže od obce Bělidel. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a nápis "Pochválen buď Ježíš Kristus".

Bývalá jatka Na Špici byla proměněna na pěkný obchodní dům. Průmyslová architektura tak našla svůj nový obsah. V minulosti ji však čekalo mimo možnosti zbourání také využití na velkou opravnu tanků sovětských vojsk.

Na místech, kde byli po staletí pohřbíváni bohatí i chudí, oběti epidemií i moru dnes projíždějí rychlíky. Naše myšlenky nás zde mohou zanést k pomíjivosti všeho, ale i ke zjištění, že vše spolu nějak souvisí.

Ján Kadlec

| Poslední úprava: 7. února 2005 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu