Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty města spolufinancované z jiných zdrojů » Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí

sfzp-mzp

 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice z národních zdrojů. Je určen zejména pro města a menší obce.

Cílem programu je podporovat projekty, které se zaměřují na efektivní a šetrné využívání přírodních zdrojů, nápravu negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinnou prevenci pomocí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel České republiky.

Oblasti podpory NPŽP se člení do sedmi prioritních oblastí:

  1. Prioritní oblast: Voda
  2. Prioritní oblast: Ovzduší
  3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
  4. Prioritní oblast: Příroda a krajina
  5. Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
  6. Prioritní oblast: Environmentální prevence
  7. Prioritní oblast: Inovativní a demonstrační projekty
Lipové stromořadí u Hamrysu
Výzva č. 9/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je realizace sadových úprav nového lipového stromořadí v návaznosti na výsadbu krajinné zeleně u vodní plochy Hamrys. Jedná se o výsadbu 10 ks vzrostlých stromů (tilia platyphyllos).

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

82 761,85 56 230,00

 

DODÁVKA OSOBNÍHO ELEKTRO VOZIDLA
VÝZVA Č. 11/2019 (PRIORITNÍ OBLAST 5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH, PODOBLAST 5.2 UDRŽITELNÁ MĚSTSKÁ DOPRAVA A MOBILITA)
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je pořízení 1 ks elektromobilu osobního typu (M1) pro statutární město Olomouc. Vozidlo bude využíváno pro služební cesty a marketingové a propagační účely odboru kancelář primátora při aktivní propagaci čisté mobility prostřednictvím představitele statutárního města Olomouce.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

456 200,00 182 480,00

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu