Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Projekty města » Projekty města spolufinancované z jiných zdrojů » Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury

mkcr

 

Program Podpora pro památky UNESCO

Program Podpora pro památky UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR za účelem dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a podpory rozvoje památek České republiky zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a památek, u kterých byl podán návrh na nominaci na Seznam (tzv. Národní indikativní seznam).

UNESCO Olomouc 2020 – Čestný sloup Nejsvětější Trojice
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je rozšíření a zvýšení povědomí o Sloupu Nejsvětější Trojice jako jedné z kulturních památek světového dědictví UNESCO, a to jak v České republice, tak i na zahraničních trzích. Výsledkem projektu bude vydání 50 tis. ks propagačního letáku „UNESCO Olomouc – Čestný sloup Nejsvětější Trojice“ v deseti nejžádanějších jazykových mutacích.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.

320 000,00 224 000,00

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu