Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Průmyslové zóny a kancelářské komplexy » Plochy typu brownfields

Plochy typu brownfields

Plochy typu brownfields

Pro potenciální podnikatelské aktivity mohou zájemcům v budoucnu sloužit také tzv. brownfields. Brownfields jsou nemovitosti (území, areály, pozemky, objekty) uvnitř urbanizovaného území se zátěžemi z minulosti, které jsou nedostatečně využívané, zanedbané a můžou být i kontaminované. Vznikají jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity a již ztratily svoji původní funkci a využití. Jedná se o areály/budovy, jež mají v současné době nepříznivý vliv na atraktivitu intravilánu obce či města, na druhou stranu v území představují významný rozvojový potenciál s minimálními nároky na zábor nezastavených ploch. Brownfields nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich regenerace.

Revitalizace lokalit brownfields je podporována v mnoha koncepčních dokumentech na všech úrovních veřejné správy. Pravidelně jsou vypisovány výzvy k podávání žádostí o dotace na jejich regeneraci (MPO, MMR, atd.), ať jejich využití v budoucnu je k účelům podnikatelským či nepodnikatelským. Agentura pro podporu podnikaní a investic CZECHINVEST vytvořila přehledné webové stránky http://www.brownfieldy.eu/databaze-brownfieldu, na kterých uvádí informace k brownfields, ať už se jedná o Národní databázi brownfieldů, finanční podporu, příklady dobré praxe (zrealizované projekty), Národní strategii regenerace brownfieldů, statistiky, a další.

Statutární město Olomouc postupně zpracovává databázi brownfields, kde jsou uvedeny základní informace o jednotlivých brownfieldech na území města. Zájemci ji naleznou na odkazu: https://data.olomouc.eu/brownfields. Touto databází chce město usnadnit potenciálním investorům a podnikatelům hledání vhodného prostoru pro jejich podnikatelský záměr.

Fotografie:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon