Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných, lékařských oborů včetně špičkových aktivit v oblasti biotechnologií nanotechnologií a optoelektroniky.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá Univerzita Palackého – a dvacet dva středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a jednadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Univerzita Palackého je mezinárodně respektovanou a vědecky vysoce výkonnou evropskou univerzitou. Patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních kladně oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů, počty citovaných publikací a patentů a také internacionalizace a společenská odpovědnost. Univerzita Palackého je hrdá na svá vědecko-výzkumná centra (viz kapitola Univerzitní město), která zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy a vytvářejí stovky kvalifikovaných pracovních míst. Nezapomíná ani na mladé vědce či zájemce z řad veřejnosti, pro něž otevřela unikátní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Činnost univerzity, její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech jsou předpokladem pro to, aby se z města Olomouce stalo živé, multikulturní a celosvětově uznávané centrum dění v České republice.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko manažerským vzděláním. Škola nabízí studium profesně zaměřeného bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management a studium bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika profesně zaměřeného na informačně-komunikační technologie. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci podnikání a CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V květnu 2020 evidovala MVŠO 268 studentů, přičemž v roce 2019 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 98,3 % jejích absolventů.

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu. Univerzita Palackého nabízí různé formy výuky v téměř dvaceti cizích jazycích. V Olomouci jsou 3 základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia. V Olomouci také od září 2007 funguje mezinárodní škola. Česko-Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola vznikla za finanční podpory zahraničních firem a statutárního města Olomouce. Škola nabízí ucelený školní vzdělávací program IPC (international primary curriculum) v anglickém a českém jazyce pro české i zahraniční žáky v rozsahu prvního a druhého stupně základní školy.

Žáci mateřských a základních škol zřízených statutárním městem Olomouc a studenti středních škol všech zřizovatelů v Olomouci v roce 2019/2020

Školská zařízení Počet škol Počet žáků Počet pedagogických pracovníků
Mateřské školy 49 3 585 296,5
Základní školy 25 9 059 505,3
Střední školy 22 7 814 + 164** 765,68 *
z toho gymnázia 4 2 816 241,53 *

* přepočtené počty pracovníků dle úvazku
** denní studium + ostatní formy studia (dálkové, večerní studium)
Zdroj: Odbor školství MMOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

Studenti a akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2019/2020

Fakulta Počet studentů Počet akademických a vědeckých pracovníků
Cyrilometodějská teologická 1 151 93
Lékařská 2 337 776
Filozofická 4 979 362
Přírodovědecká 3 563 709
Pedagogická 5 582 188
Tělesné kultury 1 771 132
Právnická 1 525 95
Zdravotnických věd 841 124
Celkem 21 749 2 479

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu