Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vzdělání a lidské zdroje « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména v oblastech přírodovědných, lékařských a humanitních věd. Špičkové aktivity reprezentují především biotechnologické a chemické obory, nanotechnologie a optoelektronika.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá Univerzita Palackého – a třiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a téměř jednadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Univerzita Palackého je mezinárodně respektovanou a vědecky vysoce výkonnou evropskou univerzitou. Patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních kladně oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů, počty citovaných publikací a také počet patentů, který představuje nejlepší hodnocení mezi všemi českými univerzitami v žebříčku CWUR. Univerzita Palackého je hrdá na svá vědecko-výzkumná centra (viz kapitola Univerzitní město), která zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy a vytvářejí stovky kvalifikovaných pracovních míst. Nezapomíná ani na mladé vědce či zájemce z řad široké veřejnosti, pro něž otevřela unikátní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Činnost univerzity, její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech jsou předpokladem pro to, aby se z města Olomouce stalo živé, multikulturní a celosvětově uznávané centrum dění v České republice.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko-manažerským vzděláním. Škola nabízí studium bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a management. Od roku 2017 nabízí nově studium bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika profesně zaměřeného na informačně-komunikační technologie. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V červnu 2018 evidovala MVŠO 210 studentů, přičemž k 30. 9. 2017 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 98,7 % jejích absolventů.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko-manažerským vzděláním. Škola nabízí studium bakalářského a magisterského studijního programu Ekonomika a management. Od roku 2017 nabízí nově studium bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika profesně zaměřeného na informačně-komunikační technologie. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V červnu 2018 evidovala MVŠO 210 studentů, přičemž k 30. 9. 2017 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 98,7 % jejích absolventů.

Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve školských zařízeních v Olomouci zřízených statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem ve školním roce 2017/2018

Školská zařízení Počet škol Počet žáků Počet pedagogických pracovníků
Mateřské školy 49 3 570 282,5 *
Základní školy 25 8 788 527,5 *
Střední školy 23 7 824 + 278 ** 765,3 *
z toho gymnázia 4 2 816 238,2 *

* přepočtené počty pracovníků dle úvazku
** denní studium + ostatní formy studia (dálkové, večerní studium)
Zdroj: Odbor školství MMOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

Studenti a akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2016/2017

Fakulta Počet studentů Počet akademických a vědeckých pracovníků
Cyrilometodějská teologická 1 024 63
Lékařská 2 274 353
Filozofická 5 191 283
Přírodovědecká 3 338 479
Pedagogická 4 544 163
Tělesné kultury 1 776 106
Právnická 1 559 80
Zdravotnických věd 689 41
Celkem 20 395 1 568

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu