Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vzdělání a lidské zdroje « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných, lékařských oborů včetně špičkových aktivit v oblasti biotechnologií nanotechnologií a optoelektroniky.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá Univerzita Palackého – a dvacet dva středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a jednadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Univerzita Palackého je mezinárodně respektovanou a vědecky vysoce výkonnou evropskou univerzitou. Patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních kladně oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů, počty citovaných publikací či počet patentů. Univerzita Palackého je hrdá na svá vědecko-výzkumná centra (viz kapitola Univerzitní město), která zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy a vytvářejí stovky kvalifikovaných pracovních míst. Nezapomíná ani na mladé vědce či zájemce z řad veřejnosti, pro něž otevřela unikátní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Činnost univerzity, její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech jsou předpokladem pro to, aby se z města Olomouce stalo živé, multikulturní a celosvětově uznávané centrum dění v České republice.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko manažerským vzděláním. Škola nabízí studium profesně zaměřeného bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management a studium bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika profesně zaměřeného na informačně-komunikační technologie. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V červnu 2019 evidovala MVŠO 199 studentů, přičemž v roce 2018 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 97,5 % jejích absolventů.

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu. Univerzita Palackého nabízí různé formy výuky v téměř dvaceti cizích jazycích. V Olomouci jsou 3 základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia. V Olomouci také od září 2007 funguje mezinárodní škola. Česko-Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola vznikla za finanční podpory zahraničních firem a statutárního města Olomouce. Škola nabízí ucelený školní vzdělávací program IPC (international primary curriculum) v anglickém a českém jazyce pro české i zahraniční žáky v rozsahu prvního a druhého stupně základní školy.

Žáci mateřských a základních škol zřízených statutárním městem Olomouc a studenti středních škol všech zřizovatelů v Olomouci v roce 2018/2019

Školská zařízení Počet škol Počet žáků Počet pedagogických pracovníků
Mateřské školy 49 3 544 286,2 *
Základní školy 25 9 025 535,3 *
Střední školy 22 7 814 + 164 ** 765,68 *
z toho gymnázia 4 2 816 241,53 *

* přepočtené počty pracovníků dle úvazku
** denní studium + ostatní formy studia (dálkové, večerní studium)
Zdroj: Odbor školství MMOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

Studenti a akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2018/2019

Fakulta Počet studentů Počet akademických a vědeckých pracovníků
Cyrilometodějská teologická 1 107 94
Lékařská 2 306 736
Filozofická 5 310 359
Přírodovědecká 3 388 687
Pedagogická 4 678 189
Tělesné kultury 1 782 137
Právnická 1 531 99
Zdravotnických věd 775 103
Celkem 20 877 2 404

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu