Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzita Palackého (UP) je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Především díky ní je Olomouc univerzitním městem, její studenti navyšují počet obyvatel o více než jednu pětinu. Starobylé i moderní budovy univerzity dotvářejí podmanivou atmosféru hanácké metropole. Univerzita přivádí na Hanou odborníky uznávané v mezinárodním vědecko-výzkumném kontextu. Tisíce českých a zahraničních hostů přitahuje řada akcí pod její taktovkou – ať už jde o festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, přehlídku filmové animace a současného umění PAF, Olomoucký majáles UP nebo stovky odborných konferencí. Univerzita myslí také na Olomoučany – například projekt Zaparkuj prostřednictvím lákavého programu oživuje během léta olomoucké parky a centrum města.

Univerzita Palackého je hrdá na své absolventy, mezi něž patří světově uznávané osobnosti, jakými jsou chirurg Bohdan Pomahač nebo hudebník Emil Viklický a pořádá pro ně absolventské srazy.

Olomoucká univerzita provozuje unikátní Informační centrum a obchod UPoint. Na Horním náměstí tak nabízí turistům i hostům města informační servis, ale i módní kolekci UniWearCity a upomínkové předměty. Karierní centrum UP pomáhá studentům v jejich pracovních začátcích a Nadační fond UP rozvíjí originální výzkumné záměry studentů na základě financí z dárcovské kampaně. Až sto tisíc návštěvníků ročně navštíví univerzitní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Svou společenskou roli UP plní například díky projektu občanské univerzity UniON. Studenti a pedagogové UP v rámci ní vyjíždějí do Olomouckého kraje a bez nároku na honorář pořádají prezentace a přednášky týkající se problematiky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství či medicínské prevence.

Univerzita Palackého kooperuje se stovkami firem z Česka i zahraničí. Mezi její hlavní aktivity patří smluvní výzkum a společné vědecké projekty Technologické agentury ČR. Vědeckotechnický park UP vytváří podmínky pro vznik a rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem. Součástí parku je Podnikatelský inkubátor, jenž podporuje malé inovační firmy v regionu.

UP patří k tzv. research univerzitám, jejím primárním cílem je výzkum, vývoj a inovace. Studenty vede k tomu, aby se co nejvíce zapojovali do výzkumných projektů. Mezi špičkové programy, jež nabízí, patří experimentální medicína, optika, kinantropologie či experimentální fyzika. Dobrému jménu se těší i psychologie, speciální pedagogika, fyzioterapie nebo politologie. Nosnými obory vědecko-výzkumné a inovační činnosti jsou především biotechnologie, nanotechnologie a biomedicína.

K univerzitním projektům mimořádného významu se řadí Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zaměřené na vývoj sofistikovaných rostlinných biotechnologií. Významné je také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které plní funkci mezičlánku mezi výzkumnými aktivitami UP a podnikatelskými subjekty v oblasti nanotechnologií, optických technologií a vývoje biologicky aktivních sloučenin. V areálu fakultní nemocnice má zázemí Ústav molekulární a translační medicíny, jenž představuje technologickou infrastrukturu a platformu pro biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Tato tři špičková centra spolupracují od roku 2020 v Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN).

Univerzita Palackého získala v r. 2019 za vynikající výsledky v internacionalizaci prestižní cenu European Association for International Education a obdržela Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost. Od r. 2020 je členem evropské aliance Aurora, ve které pracuje na projektech zaměřených na udržitelnost či společenskou odpovědnost. V r. 2021 získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu a zřídila pozici koordinátorky udržitelného rozvoje. Zájemci o studium na UP mohou navštívit web Univerzitní město.

Další informace o Univerzitě Palackého naleznete v kapitole Vzdělání a lidské zdroje.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon