Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzita Palackého (UP) je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Především díky ní je Olomouc univerzitním městem, její studenti navyšují počet obyvatel o více než jednu pětinu. Starobylé i moderní budovy univerzity dotvářejí podmanivou atmosféru hanácké metropole. Univerzita přivádí na Hanou odborníky uznávané v mezinárodním vědecko-výzkumném kontextu. Tisíce českých a zahraničních hostů přitahuje řada akcí pod její taktovkou – ať už jde o největší festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, přehlídku filmové animace a současného umění PAF, studentský Majáles nebo stovky odborných konferencí. Univerzita myslí také na Olomoučany – např. projekt Zaparkuj prostřednictvím lákavého programu oživuje během léta nejen olomoucké parky a centrum města.

Univerzita Palackého je hrdá na své absolventy, mezi něž patří světově uznávané osobnosti jakými jsou např. chirurg Bohdan Pomahač, hudebník Emil Viklický, či chemik Lumír Ondřej Hanuš. Často pro ně pořádá velké absolventské srazy.

Olomoucká univerzita provozuje unikátní Informační centrum a obchod UPoint. Na Horním náměstí tak nabízí turistům i hostům města informační servis, ale i módní kolekci Uni-WearCity a upomínkové předměty. Kariérní centrum UP, pomáhá studentům v jejich pracovních začátcích, Nadační fond UP, rozvíjí originální výzkumné záměry studentů na základě financí z dárcovské kampaně. V r. 2017 univerzita vyhlásila soutěž Univerzita městu pro své studenty a zaměstnance. Přes sto tisíc návštěvníků ročně navštíví univerzitní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Svou společenskou roli pak UP od roku 2018 plní díky občanské univerzity UniON. Studenti a pedagogové UP v rámci ní vyjíždějí do Olomouckého kraje a bez nároku na honorář pořádají prezentace a přednášky týkající se problematiky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství či medicínské prevence.

Univerzita Palackého kooperuje se stovkami firem z Česka i zahraničí. Mezi její hlavní aktivity patří smluvní výzkum a společné vědecké projekty Technologické agentury ČR. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého vytváří podmínky pro vznik a rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem. Součástí parku je Podnikatelský inkubátor, jenž podporuje malé inovační firmy v regionu.

UP patří k tzv. research univerzitám, jejím primárním cílem jsou výzkum, vývoj a inovace. Studenty vede k tomu, aby se co nejvíce zapojovali do výzkumných projektů. Mezi špičkové programy, které nabízí, patří např. experimentální medicína, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Dobrému jménu se těší i psychologie, speciální pedagogika, fyzioterapie nebo politologie. Nosnými obory vědecko-výzkumné a inovační činnosti jsou především biotechnologie, nanotechnologie a biomedicína.

K univerzitním projektům mimořádného významu se řadí Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, zaměřené na vývoj sofistikovaných rostlinných biotechnologií. Výsledky využívají komerční firmy z biotechnologické a zemědělské sféry. Významným projektem je také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které plní funkci mezičlánku mezi výzkumnými aktivitami Univerzity Palackého a podnikatelskými subjekty v oblasti nanotechnologií, optických technologií a vývoje biologicky aktivních sloučenin. V areálu fakultní nemocnice má zázemí Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP. Představuje technologickou infrastrukturu a platformu pro biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol, které hodnotí nejen vědecký výkon vysokých škol, ale i kvalitu výuky, či míru internacionalizace. Například v žebříčku Times Higher Education (THE) se UP dostala mezi 300 nejlepších evropských univerzit pro období let 2016 až 2017, v roce 2018 pak mezi 10 nejlepších univerzit tzv. Nové Evropy. Od roku 2016 UP figuruje i v prestižním žebříčku vysokých škol QS World University Rankings a od roku 2017 v šanghajském žebříčku ARWU. výborné umístění má i v QS Emerging Europe and Central Asia Ranking.

K rozvoji mezinárodní spolupráce univerzity přispívá Merrillův program, který umožňuje studium v USA. Doktorandi a vědečtí pracovníci využívají program Fulbright, jehož čestným ambasadorem je rektor UP Jaroslav Miller. Studijní pobyty v Evropě zajišťuje studentům program Erasmus+. Studentské a akademické výměny zajišťuje více než 100 smluv o spolupráci – díky nim zájemci vyjíždějí např. do Číny, Japonska, Ruska či zemí Jižní Ameriky.

Univerzita Palackého získala v r. 2019 za vynikající výsledky v internacionalizaci prestižní cenu European Association for International Education a také obdržela Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu