Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Trh práce « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Trh práce

Trh práce

Trh práce

Nezaměstnanost

Vývoj nezaměstnanosti lze sledovat veličinami míra nezaměstnanosti (od ledna 2013 jako podíl nezaměstnaných osob) a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Olomoucký kraj se řadí dlouhodobě mezi kraje s nadprůměrnou nezaměstnaností, která byla od roku 2010 třetí nejvyšší v rámci České republiky, v roce 2016 došlo k posunu a od té doby zaujímá čtvrté nejvyšší místo v pořadí. Okres Olomouc i město Olomouc v rámci kraje patřily v minulosti mezi oblasti s nižší nezaměstnaností, v letech 2005–2009 se nezaměstnanost ve městě dostala i pod úroveň v ČR. Po roce 2009 se nezaměstnanost města i okresu pohybuje nad úrovní ČR, a to s výjimkou loňského roku, kdy klesla pod celorepublikovou hodnotu.

Vývoj míry nezaměstnanosti / podílu nezaměstnaných osob v % k 31. 12.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Olomouc 9,1 10,0 9,4 9,1* 9,3** 9,0 7,5 6,3 4,1 3,0
Okres Olomouc 11,2 11,2 10,1 10,5 9,2** 8,5 7,0 5,7 3,9 2,8
ČR 9,2 9,6 8,6 9,4 8,2** 7,5 6,2 5,2 3,8 3,1

* míra nezaměstnanosti v Olomouci k 30. 11. 2012
** podíl nezaměstnaných osob (nový ukazatel od ledna 2013)
Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR, MPSV

Míra nezaměstnanosti / podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje v % k 31. 12.

Okres 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jeseník 16,9 19,7 16,8 16,4 11,9* 10,7 9,5 8,5 7,2 5,6
Olomouc 11,2 11,2 10,1 10,5 9,2* 8,5 7,0 5,7 3,9 2,8
Prostějov 9,9 11,1 9,8 10,9 8,3* 6,9 4,9 3,9 2,8 2,4
Přerov 12,3 13,0 12,0 12,8 10,7* 10,2 8,2 6,9 5,4 4,1
Šumperk 14,6 13,4 13,0 12,8 10,5* 9,0 6,9 6,2 4,5 3,9
Olomoucký kraj 12,2 12,5 11,4 11,9 9,8* 8,8 7,0 5,9 4,3 3,4

* podíl nezaměstnaných osob (nový ukazatel od ledna 2013)
Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR

Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo k 31. 12.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Okres Olomouc 52,0 32,2 47,1 87,8 48,5 17,1 5,4 3,6 1,8 0,9
ČR 17,4 18,2 14,2 15,6 17,0 9,2 4,4 2,9 1,3 0,7

Zdroj: Český statistický úřad

Mzdy

Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji výrazně zaostává za průměrem ČR, mzdy v samotném okrese Olomouc jsou z hlediska kraje nadprůměrné, nicméně stále výrazně pod průměrem ČR.

Průměrná měsíční mzda v Kč

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Olomoucký kraj 19 532 20 793 21 643 22 487 22 267 22 856 25 215 24 666 26 372 28 705
ČR 22 724 23 951 24 319 25 101 25 128 25 686 28 152 27 589 29 504 31 885

Pozn.: od roku 2009 nová metodika (výsledky za všechny podniky, nikoliv pouze nad 20 zaměstnanců)
Zdroj: Český statistický úřad

Největší zaměstnavatelé v Olomouci v roce 2018

Odvětví Název zaměstnavatele Velikostní kategorie
Potravinářství NESTLÉ ČESKO s.r.o., závod Zora
OLMA Olomouc, a.s.
500 - 999
250 - 499
Strojírenství AŽD Praha, s.r.o., závody Olomouc
Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.*
KOYO Bearings Česká republika s.r.o.
Mora Moravia, a. s.**
Senior Flexonics Czech s.r.o.
Sigma Group spol. s r.o. *
John Crane a. s.**
500 - 999
1000 – 1499
500 - 999
500 – 999
250 – 499
500 – 999
500 – 999
Elektro průmysl M. L. S. Holice, spol. s r.o. 500 - 999
Farmaceutický průmysl FARMAK, a.s. 250 – 499
Stavebnictví GEMO Olomouc, spol. s r.o.*
SKANSKA a.s.*
250 - 499
500 – 999
Obchod AHOLD CZECH REPUBLIC, a.s.*
GLOBUS ČR, k.s.
500 - 999
250 - 499
Služby Bartoň a Partner s.r.o.*
Technické služby města Olomouce, a.s.
250 - 499
250 - 499
Doprava a spoje ČD CARGO a.s.*
ČESKÁ POŠTA, s.p.*
ČESKÉ DRÁHY, s.o., ol. oblast*
DOPRAVNÍ PODNIK Olomouc, a.s.
250 - 499
250 - 499
500 - 999
250 - 499
Zdravotnictví Fakultní nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
4 000 – 4 999
500 - 999
Školství, veřejná a státní správa Univerzita Palackého v Olomouci
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
3 000 – 3 999
500 - 999
500 - 999

* počty zaměstnanců na všech pracovištích v okrese Olomouc
** firma sídlí mimo město Olomouc, ale velká část zaměstnanců dojíždí z Olomouce
Zdroj: Úřad práce ČR

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu