Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Trh práce

Trh práce

Trh práce

Nezaměstnanost

Vývoj nezaměstnanosti lze sledovat veličinami míra nezaměstnanosti (od ledna 2013 jako podíl nezaměstnaných osob) a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Olomoucký kraj se dlouhodobě řadil mezi kraje s nadprůměrnou nezaměstnaností, ale v posledních třech letech se již dostal přibližně na úroveň celorepublikového průměru. Okres Olomouc i město Olomouc v rámci kraje patřily v minulosti mezi oblasti s nižší nezaměstnaností, ale po roce 2009 nezaměstnanost ve městě i okrese vzrostla nad úroveň ČR. V posledních čtyřech letech se nezaměstnanost v okrese i městě Olomouc dostala pod celorepublikovou hodnotu, vyjma jejího nepatrného překročení u města Olomouce v roce 2020.

Vývoj míry nezaměstnanosti / podílu nezaměstnaných osob v % k 31. 12.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Olomouc 9,1* 9,3** 9,0 7,5 6,3 4,1 3,0 2,8 4,1 3,3
Okres Olomouc 10,5 9,2** 8,5 7,0 5,7 3,9 2,8 2,6 3,8 3,0
ČR 9,4 8,2** 7,5 6,2 5,2 3,8 3,1 2,9 4,0 3,5

* míra nezaměstnanosti v Olomouci k 30. 11. 2012
** podíl nezaměstnaných osob (nový ukazatel od ledna 2013)
Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR, MPSV

Míra nezaměstnanosti / podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje v % k 31. 12.

Okres 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jeseník 16,4 11,9* 10,7 9,5 8,5 7,2 5,6 5,0 6,4 4,8
Olomouc 10,5 9,2* 8,5 7,0 5,7 3,9 2,8 2,6 3,8 3,0
Prostějov 10,9 8,3* 6,9 4,9 3,9 2,8 2,4 2,0 2,8 2,3
Přerov 12,8 10,7* 10,2 8,2 6,9 5,4 4,1 3,3 4,9 4,2
Šumperk 12,8 10,5* 9,0 6,9 6,2 4,5 3,9 3,4 4,3 3,6
Olomoucký kraj 11,9 9,8* 8,8 7,0 5,9 4,3 3,4 2,9 4,1 3,4

* podíl nezaměstnaných osob (nový ukazatel od ledna 2013)
Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR

Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo k 31. 12.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Okres Olomouc 87,8 48,5 17,1 5,4 3,6 1,8 0,9 1,3 2,1 1,4
ČR 15,6 17,0 9,2 4,4 2,9 1,3 0,7 0,6 0,9 0,8

Zdroj: Český statistický úřad

Mzdy

Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji výrazně zaostává za průměrem ČR, mzdy v samotném okrese Olomouc jsou z hlediska kraje nadprůměrné, nicméně stále výrazně pod průměrem ČR.

Průměrná měsíční mzda v Kč

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Olomoucký kraj 22 487 22 267 22 856 25 215 24 666 26 372 28 705 30 784 32 435 34 537
ČR 25 101 25 128 25 686 28 152 27 589 29 504 31 885 34 125 38 525 37 839

Pozn.: od roku 2009 nová metodika (výsledky za všechny podniky, nikoliv pouze nad 20 zaměstnanců)
Zdroj: Český statistický úřad

Největší zaměstnavatelé v Olomouci v roce 2020

Odvětví Název zaměstnavatele Velikostní kategorie
Potravinářství NESTLÉ ČESKO s.r.o., závod Zora
NUTREND D. S., a.s.
OLMA Olomouc, a.s.
500 – 999
250 – 499
250 – 499
Strojírenství Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.**
AŽD Praha, s.r.o., závody Olomouc
John Crane a. s.**
KOYO Bearings Česká republika s.r.o.
Mora Moravia, a. s.**
Edwards, s.r.o.
Senior Flexonics Czech s.r.o.
Wanzl spol. s.r.o.**
500 – 999
500 – 999
500 – 999
250 – 499
250 – 499
250 – 499
250 – 499
250 – 499
Elektro průmysl M. L. S. Holice, spol. s r.o. 500 – 999
Farmaceutický průmysl FARMAK, a.s. 250 – 499
Stavebnictví GEMO Olomouc, spol. s r.o.*
SKANSKA a.s.*
250 – 499
250 – 499
Obchod Albert Česká republika, s.r.o.*
Kaufland Česká republika, v.o.s.
GLOBUS ČR, k.s.
500 – 999
500 – 999
250 – 499
Služby Bartoň a Partner s.r.o.*
Technické služby města Olomouce, a.s.
250 - 499
250 - 499
Doprava a spoje Správa železnic, s.o.
ČD CARGO a.s.*
ČESKÁ POŠTA, s.p.*
ČESKÉ DRÁHY, s.o., ol. oblast*
DOPRAVNÍ PODNIK Olomouc, a.s.
500 – 999
250 – 499
250 – 499
250 – 499
250 – 499
Zdravotnictví Fakultní nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
4 000 – 4 999
500 – 999
Školství, veřejná a státní správa Univerzita Palackého v Olomouci
Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
3 000 – 3 999
500 – 999
500 – 999

* počty zaměstnanců na všech pracovištích v okrese Olomouc
** firma sídlí mimo město Olomouc, ale velká část zaměstnanců dojíždí z Olomouce
Zdroj: Úřad práce ČR

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon