Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Voda

Pitná voda je dodávána do vodovodních sítí z podzemních zdrojů skupinového vodovodu Olomouc. Dodavatelem vody a provozovatelem vodovodů je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., člen skupiny Veolia Voda, Tovární 41, 779 00 Olomouc, zákaznická linka 840 668 668, mobilní zákaznická linka 601 276 276, www.smv.cz.

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační soustavou na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV), která je po rekonstrukci a splňuje technické i kapacitní požadavky na čištění. Provozovatelem ČOV a kanalizace je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.

Elektrická energie

Elektrická energie na území města je rozváděna distribuční sítí vysokého a nízkého napětí. Provozovatelem distribuční soustavy a držitelem licence je společnost ČEZ Distribuce, a. s. (poruchová linka 800 850 860, e-mail: [email protected], www.cezdistribuce.cz). Technické konzultační místo ČEZ Distribuce, a. s., Jeremenkova 1211/40B, Olomouc.

Teplo

Teplo je vyráběno v teplárně na uhlí a špičkové výtopně na mazut a zemní plyn. Teplárna je po rekonstrukci a splňuje s rezervou požadavky zákona na ochranu ovzduší. Teplo je k odběratelům přiváděno soustavou horkovodů a parovodů. Dodavatelem tepla je společnost Veolia Energie ČR, a. s., Region Střední Morava, Závod Teplárna Olomouc, Tovární 839/46, 722 11, Olomouc, zákaznická linka 800 800 860, [email protected], www.vecr.cz.

Plyn

Zemní plyn je k odběratelům přiváděn soustavou plynovodů. Plynofikováno je celé území města. Distributorem zemního plynu je společnost GasNet, s.r.o. Zákaznické centrum innogy, Třída Svobody 615/25 779 00 Olomouc, zákaznická linka 800 11 33 55, e-mail: [email protected], www.innogy.cz, SKYPE: kontaktnicentrum innogy.

Telekomunikace

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (zkráceně CETIN) Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Tel: 238 461 111, www.cetin.cz, vznikla odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s. CETIN spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.
Telekomunikační služby veřejné pevné telefonní sítě poskytuje koncovým zákazníkům O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle, zákaznická linka 800 02 02 02, www.o2.cz. Dalšími operátory jsou zejména společnosti Dial Telecom, RIO Media, GTS Novera, UPC, Nej.cz, Sprintel, Lemo internet, a další.

Provozovateli veřejných mobilních telefonních sítí jsou:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu