Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Voda

Pitná voda je dodávána do vodovodních sítí z podzemních zdrojů skupinového vodovodu Olomouc. Dodavatelem vody a provozovatelem vodovodů je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., člen skupiny Veolia Voda, Tovární 41, 779 00 Olomouc, zákaznická linka 840 668 668, mobilní zákaznická linka 601 276 276, www.smv.cz.

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační soustavou na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV), která je po rekonstrukci a splňuje technické i kapacitní požadavky na čištění. Provozovatelem ČOV a kanalizace je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.

Elektrická energie

Elektrická energie na území města je rozváděna distribuční sítí vysokého a nízkého napětí. Provozovatelem distribuční soustavy a držitelem licence je společnost ČEZ Distribuce, a. s. (poruchová linka 800 850 860, e-mail: [email protected], www.cezdistribuce.cz). Technické konzultační místo ČEZ Distribuce, a. s., Jeremenkova 1211/40B, Olomouc.

Teplo

Teplo je vyráběno v teplárně na uhlí a špičkové výtopně na zemní plyn. Teplárna je po rekonstrukci a splňuje s rezervou požadavky zákona na ochranu ovzduší. Teplo je k odběratelům přiváděno soustavou horkovodů a parovodů. Dodavatelem tepla je společnost Veolia Energie ČR, a. s., Region Střední Morava, Tovární 839/46, 722 11, Olomouc, zákaznická linka 800 800 860, [email protected], www.vecr.cz.

Výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru je společnost OLTERM & TD Olomouc, a. s., Janského 469/8 Olomouc, Povel, 779 00 Olomouc, zákaznická linka 800 172 357, e-mail: [email protected], www.olterm.cz

Zemní plyn

Zemní plyn je k odběratelům přiváděn soustavou plynovodů. Plynofikováno je celé území města. Distributorem zemního plynu je společnost GasNet, s. r. o. zákaznická linka 555 90 10 10 (Po–Pá 7–17 hod.), email: [email protected], www.gasnet.cz. Záležitosti spojené s odběrem zemního plynu vyřizuje zákaznické centrum innogy, třída Svobody 615/25, 779 00 Olomouc, zákaznická linka 800 11 33 55, e-mail: [email protected], www. innogy.cz.

Veřejné telefonní sítě

Telekomunikační služby veřejné pevné telefonní sítě poskytuje koncovým zákazníkům O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha-Michle, zákaznická linka 800 02 02 02, www.o2.cz. Dalšími operátory jsou zejména společnosti Dial Telecom, RIO Media, GTS Novera, UPC, Nej.cz, Sprintel, Lemo internet, a další.

Provozovateli veřejných mobilních telefonních sítí jsou:

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon