Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

K 31. 12. 2019 žilo v Olomouci 100 663 obyvatel, což představuje 43 % obyvatel okresu Olomouc. Od 90. let 20 století docházelo ve městě k celkovému poklesu počtu obyvatel. A to až do roku 2007, kdy byl zaznamenán nepatrný nárůst, od roku 2013 již dochází k nárůstu kontinuálnímu. V roce 2015 se Olomouc v počtu obyvatel opět dostala nad stotisícovou hranici, a to především díky kladným hodnotám přirozeného přírůstku (živě narození mínus zemřelí). V rámci všech sídel České republiky se v počtu obyvatel řadí na 6. místo. Stejně jako v celé republice, tak i v Olomouci populace stárne a zvyšuje se průměrný věk.

Vývoj populace v Olomouci v letech 1991 – 2019

Rok Počet obyvatel 1991 = 100
1991 105 990 100
1996 104 380 98,5
2001 102 246 96,5
2002 101 624 95,9
2003 101 268 95,5
2004 100 752 95,1
2005 100 381 94,7
2006 100 168 94,5
2007 100 373 94,7
2008 100 373 94,7
2009 100 362 94,7
2010 100 233 94,6
2011 99 499 93,9
2012 99 471 93,8
2013 99 489 93,9
2014 99 809 94,2
2015 100 154 94,5
2016 100 378 94,7
2017 100 494 94,8
2018 100 523 94,8
2019 100 663 95,0

Zdroj: Český statistický úřad

obyvatelstvo-2019

Základní demografické údaje o Olomouci

Stav k 1. 1. 2019 Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek (úbytek) Stav k 31. 12. 2019
Migrační Celkový
100 523 1 114 1 016 2 688 2 646 42 140 100 663

Zdroj: Český statistický úřad

Věková struktura obyvatel Olomouce k 31. 12. 2019

Věkové rozpětí 0 - 14 let 15 - 59 let 60 a více let
Počet mužů 8 452 30 956 8 340
Počet žen 8 114 32 256 12 545

Zdroj: Český statistický úřad

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu