Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

K 31. 12. 2021 žilo v Olomouci 99 496 obyvatel, což představuje 42,6 % obyvatel okresu Olomouc. Od 90. let 20 století docházelo ve městě k celkovému poklesu počtu obyvatel. A to až na malé výjimky do roku 2013, kdy začalo docházet k jeho nárůstu. V roce 2015 se počet obyvatel dostal opět nad hranici 100 000 obyvatel, kde se pohyboval následujících 6 let, a to až do roku 2021. V rámci všech sídel České republiky se Olomouc v počtu obyvatel řadí na 6. místo. Stejně jako v celé republice, i zde populace stárne a zvyšuje se průměrný věk.

Vývoj populace v Olomouci v letech 1991 – 2021

Rok Počet obyvatel 1991 = 100
1991 105 990 100
1996 104 380 98,5
2001 102 246 96,5
2002 101 624 95,9
2003 101 268 95,5
2004 100 752 95,1
2005 100 381 94,7
2006 100 168 94,5
2007 100 373 94,7
2008 100 373 94,7
2009 100 362 94,7
2010 100 233 94,6
2011 99 499 93,9
2012 99 471 93,8
2013 99 489 93,9
2014 99 809 94,2
2015 100 154 94,5
2016 100 378 94,7
2017 100 494 94,8
2018 100 523 94,8
2019 100 663 95,0
2020 100 514 94,8
2021 99 496 93,9

Zdroj: Český statistický úřad

obyvatelstvo-2021

Základní demografické údaje o Olomouci

Stav k 1. 1. 2021 Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek (úbytek) Stav k 31. 12. 2021
Migrační Celkový
99 871 1 135 1 317 2 350 2 557 -207 -389 99 496

Zdroj: Český statistický úřad
Data navazují na výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021, data z roku 2020 navazují na výsledky SLDB 2011.

Věková struktura obyvatel Olomouce k 31. 12. 2021

Věkové rozpětí 0 - 14 let 15 - 59 let 60 a více let
Počet mužů 8 336 30 404 8 583
Počet žen 8 022 31 259 12 892

Zdroj: Český statistický úřad

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon