Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obyvatelstvo « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

K 31. 12. 2018 žilo v Olomouci 100 523 obyvatel, což představuje 43 % obyvatel okresu Olomouc. Od 90. let 20 století docházelo ve městě k celkovému poklesu počtu obyvatel. A to až do roku 2007, kdy byl zaznamenán nepatrný nárůst, od roku 2013 již dochází k nárůstu kontinuálnímu. V roce 2015 se Olomouc v počtu obyvatel opět dostala nad stotisícovou hranici, a to především díky kladným hodnotám přirozeného přírůstku (živě narození mínus zemřelí). V rámci všech sídel České republiky se v počtu obyvatel řadí na 6. místo. Stejně jako v celé republice, tak i v Olomouci populace stárne a zvyšuje se průměrný věk.

Vývoj populace v Olomouci v letech 1991 – 2018

Rok Počet obyvatel 1991 = 100
1991 105 990 100
1996 104 380 98,5
2001 102 246 96,5
2002 101 624 95,9
2003 101 268 95,5
2004 100 752 95,1
2005 100 381 94,7
2006 100 168 94,5
2007 100 373 94,7
2008 100 373 94,7
2009 100 362 94,7
2010 100 233 94,6
2011 99 499 93,9
2012 99 471 93,8
2013 99 489 93,9
2014 99 809 94,2
2015 100 154 94,5
2016 100 378 94,7
2017 100 494 94,8
2018 100 523 94,8

Zdroj: Český statistický úřad

obyvatelstvo-2018

Základní demografické údaje o Olomouci

Stav k 1. 1. 2018 Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek (úbytek) Stav k 31. 12. 2018
Migrační Celkový
100 494 1 262 1 054 2 416 2 595 -178 29 100 523

Zdroj: Český statistický úřad

Věková struktura obyvatel Olomouce k 31. 12. 2018

Věkové rozpětí 0 - 14 let 15 - 59 let 60 a více let
Počet mužů 8 392 31 140 8 100
Počet žen 8 040 32 565 12 286

Zdroj: Český statistický úřad

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu