Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality » Avizo ke konferenci Prevence se vyplatí!

Avizo ke konferenci Prevence se vyplatí!

Avizo ke konferenci Prevence se vyplatí!

13. června 2018 (st)

Téměř čtvrtstoletí prevence kriminality ve městě Olomouci – je to hodně nebo málo? Pokaždé, když se připomíná nějaké výročí, tak se bilancuje. Tentokrát to bude na odborné konferenci s názvem Prevence se vyplatí!

Akce se uskuteční dne 11. 9. 2018 v době od 9. 00 hod. – 16. 30 hod., ve velkém zasedacím sále na Hynaisově ulici v Olomouci.

Od svého vzniku v roce 1996 je Program prevence kriminality spjat s Odborem prevence kriminality MV ČR, který je metodickým garantem programu a současně poskytovatelem státní účelové dotace na Programy prevence kriminality jednotlivých měst a obcí České republiky. Jeho zástupce bude také jedním z účastníků konference stejně, jako zástupce Nadace Bezpečná Olomouc, která se na řadě projektů prevence kriminality realizovaných ve městě podílela.

Pojetí prevence protiprávní činnosti má dva základní argumenty.

První z nich je finanční - většina těchto aktivit totiž vyžaduje financování z veřejných rozpočtů, a proto je nezbytné zpětně vykázat účelnost vynaložených prostředků.

Druhý rozměr je etický – jakákoli preventivní činnost vyvolává očekávání a proto by měla vždy nabízet pouze tolik, kolik dokáže skutečně splnit.

Na tento etický rozměr je možné se podívat i z opačné strany.

Ne z pohledu občana, ale z pohledu realizátorů preventivních aktivit. Toto hledisko bude na setkání zastoupeno představením nejúspěšnějších programů, jak z oblasti sociální prevence, tak i z oblasti situační prevence, ke které se řadí zejména městský kamerový dohlížecí systém. A nebude chybět výhled a další zaměření jednotlivých oblastí prevence ve vztahu k současným trendům protiprávní činnosti na území města.

V podtitulu textu je zmíněn oblíbený paradox vyhodnocování prevence – totiž to, že se jedná vždy o měření toho, co se nestalo. Tak například pokles obětí nějakého protiprávního jednání není jenom číslo ve statistice – je to veskrze kladné číslo, které jasně hovoří o tom, že preventivní práce má smysl. Počítat realizované projekty je o mnoho méně zábavné a povznášející, než počítat osudy, které se podařilo díky preventivním aktivitám nasměrovat na lepší cestu.

Pozitivním zjištěním v této souvislosti jsou výsledky dotazníkového šetření realizovaného na podzim roku 2016 ve městě Olomouci agenturou SocioFactor, s.r.o.. Z něho vyplynulo, že více než tři čtvrtiny respondentů (79,5%) měly povědomí alespoň o jednom z programů prevence kriminality.

V rámci retrospekce je možné konstatovat, že za období od roku 1996 město uskutečnilo celkem 379 projektů v rámci Programu prevence kriminality. Je ale také možné polemizovat s názorem na redukci kriminality prostřednictvím preventivních aktivit. Zde patí, že ve skutečnosti o absolutní redukci kriminality nemůže jít, i když to můžeme považovat za „ideální cíl“. Hlavním smyslem prevence kriminality ve městě i pro následující období zůstává minimalizace výskytu protiprávní činnosti a sociálně-patologických jevů v zájmů zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města.

Více na webu: www.prevencesevyplati.cz

| Poslední úprava: 13. června 2018 (st)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon