Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality » Agresivitě žáků, závislostem a riziku kyberprostoru se budou letos věnovat členové Týmu pro mládež

Agresivitě žáků, závislostem a riziku kyberprostoru se budou letos věnovat členové Týmu pro mládež

Agresivitě žáků, závislostem a riziku kyberprostoru se budou letos věnovat členové Týmu pro mládež

29. května 2018 (út)

Na loňské aktivity navazuje letos Tým pro mládež soudního okresu Olomouc. Ten je tvořen specialisty pro mládež, zástupci institucí, které jsou součásti systému ochrany práv ohrožených dětí - Okresního soud v Olomouci, Okresní státní zastupitelství, Policie České republiky - a zástupci orgánů sociálně právní ochrany dětí a Probační a mediační služby ČR. Součástí týmu jsou rovněž pracovníci obcí s rozšířenou působností celého soudního okresu, kde spadá Olomouc, Šternberk, Litovel a Uničov.

„Letos dojde ke zmapování programů a realizátorů primární prevence rizikových jevů, a to napříč všemi obory. Dále vznikne databáze psychologických a psychiatrických služeb v rámci soudního okresu Olomouc, která umožní efektivní využívání těchto služeb nejen odbornou, ale i laickou veřejností. Novým prvkem bude nabídka vzdělávání pro školní metodiky prevence, tématy budou agresivní žák a nespokojený rodič či nelátkové závislosti a rizika kyberprostoru,“ objasnila koordinátorka týmu Barbora Skoupilová.

Kyberprostor, závislostní chování a šikana byly hlavními tématy uplynulého roku. Speciálně utvořené mini-týmy se věnovaly i vyloženě lokálním problémům jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Jednalo se především o možnostech rozšíření sociálních služeb, ať již v oblasti primární prevence či navazujících služeb.

„Jednání Týmu pro mládež je určitou platformou pro vzájemnou spolupráci zástupců jednotlivých obcí a institucí. Dává ovšem také možnost setkat se s odborníky ze zcela odlišných oborů, či oblastí. V rámci týmu dochází k předávání podstatných informací, které rozvíjejí současné znalosti a dovednosti členů týmu a napomáhají tak k efektivnější práci s dětmi a mládeží“, řekla Skoupilová.

V roce 2017 tým rozebíral aktuální trendy a rizika v závislosti na situaci v regionech. Pozornost byla věnována i obětem trestných činů, krizovým linkám a poradenství v oblasti kyberprostoru, stejně jako prevenci kriminality, vandalismu či záškoláctví u dětí a mládeže.

Tým pro mládež soudního okresu Olomouc zahájil svou činnost v roce 2016. Je součástí Projektu „Na správnou cestu! II“, který je zaměřen na rozvoj a rozšíření činnosti Týmů pro mládež a dvou programů pro mladistvé pachatele trestných činů v rámci systému soudnictví nad mládeží a posílení odborné spolupráce mezi institucemi. Realizátorem projektu je Probační a mediační služba ČR.

Více na: https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/

| Poslední úprava: 29. května 2018 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon