Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Na prevenci kriminality uvolní město téměř tři miliony korun « Aktuality « Program prevence kriminality « Sociální služby « Občané

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Program prevence kriminality » Aktuality » Na prevenci kriminality uvolní město téměř tři miliony korun

Na prevenci kriminality uvolní město téměř tři miliony korun

Na prevenci kriminality uvolní město téměř tři miliony korun

24. ledna 2018 (st)

Celkem 22 žádostí o dotaci z Programu prevence kriminality přijalo statutární město Olomouc. Mezi žadatele rozdělí 2,7 milionu korun, dvě stě tisíc korun zatím ponechá v rezervě.

„Jedenáct žádostí bylo z oblasti Vzdělávání, prevence a poradenství, dvě žádosti z oblasti Situační prevence na pořízení kamer a devět žádostí z oblasti Sociální prevence na práci s rizikovými skupinami. Všechny podané žádosti splňovaly stanovená kritéria,“ potvrdil náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Mezi příjemci se objevuje olomoucké P-centrum, které bude mezi školní mládeží působit preventivně nejen v šikaně a gamblerství, ale i při užívání návykových látek. Šikanou a kriminalitou mládeže se bude ve svých projektech zabývat i Sdružení D.

Městská policie se v programu Bezpečný domov zaměří na ochranu seniorů před podomními prodejci, Kamil Kopecký a jeho E-bezpečí zase na ochranu dětí a mládeže před kyberšikanou a zneužíváním virtuálního prostředí.

Sdružení Podané ruce bude letos pomáhat k návratu do života lidem po výkonu trestu, stejně jako gamblerům. A Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava bude svým projektem zajišťovat náplň volného času dětí a mládeže v komunitním centru.

Za peníze z Programu prevence kriminality ale nakoupí Městská policie Olomouc také nové kamery na veřejná prostranství a HD kamery umístí i odbor školství na některá veřejná školní hřiště. Letos to budou hřiště u základních škol Tererovo náměstí, Heyrovského, Zeyerova a Řezníčkova.

Financemi z rezervy hodlá komise prevence kriminality podpořit projekty, na které nebude poskytnuta v plné výši dotace z ministerstva vnitra, nebo na projekty, jejichž potřeba realizace nastane v průběhu roku 2018.

Olomouc se bude jako každý rok ucházet se zpracovaným Programem prevence kriminality také o poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra ČR. Letos v souhrnné výši 883 tisíc korun na šest projektů.

| Poslední úprava: 24. ledna 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu