Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Odpadové hospodářství » Sběrové dvory

Sběrové dvory

Sběrové dvory

Občané statutárního města Olomouce mají možnost na sběrové dvory v Hodolanech v ulici Chelčického, tel: 603 192 578 a v Neředíně (za hřbitovem), tel: 603 192 579 uložit bezplatně kusový domovní odpad vč. domácích spotřebičů (ledničky, televizory a pod.), drobné nebezpečné odpady (zbytky barev, baterie, autobaterie, oleje, léky, barvy, chemikálie z domácností, zářivky a pod.) a organické odpady (listí, ořezané větvě apod.).

Na těchto sběrových dvorech však není možné odevzdat pneumatiky a stavební odpad včetně azbestu. Tyto odpady je možné odevzdat pouze za poplatek ve sběrovém dvoře pro podnikatele. Zdarma mohou občané odevzdat pneumatiky na místě zpětného odběru na ulici Babíčkova 1, Olomouc – firma Barum. Více na: www.contitrade.cz

Provozní doba: pondělí až sobota 9,00 - 17,00 (s přestávkou 13,00 - 13,30), neděle 9,00 - 13,00

Sběrový dvůr pro podnikatelské subjekty

umožní i subjektům, které sice nemají uzavřenou smlouvu s Technickými službami města Olomouce, a.s., ale při své činnosti produkují, byť jen v malém množství, i nebezpečné a ostatní odpady, jejichž odstranění potřebují doložit kontrolním orgánům, jejich odstranění v souladu se zákonem o odpadech.

Sběrový dvůr se nachází v areálu provozu ve Chválkovicích v ulici U Panelárny (zde funguje překladiště komunálních odpadů a třídící linka). Podnikatelé přímo na místě obdrží potvrzení o předání odpadu oprávněné osobě a uhradí cenu za odstranění odpadu. Při odevzdání odpadu předloží předávající subjekt (podnikatel) kopii živnostenského listu, příp. kopii výpisu z Obchodního rejstříku a kopii registrace plátce DPH.

Provozní doba sběrového dvora je od 7:00 do 13:00 každý pracovní den.

Další informace na www.tsmo.cz

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon