Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Váš názor nás zajímá! Přijďte na veřejná projednávání

Váš názor nás zajímá! Přijďte na veřejná projednávání

Váš názor nás zajímá! Přijďte na veřejná projednávání

10. června 2022 (pá)

V průběhu června se můžete zapojit do veřejných projednávání hned několika aktuálních témat. Koncepce veřejných prostranství, Strategie cestovního ruchu, Studie krajinné úpravy v Lošově, Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility. Studie úpravy Sadového náměstí na Svatém Kopečku nebo Restaurační zahrádky v městské památkové rezervaci.

Koncepce veřejných prostranství

úterý 14. 6. | od 16:30 hodin | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10)
Chcete vědět, jaká budou v Olomouci platit pravidla pro rozvoj a údržbu veřejných prostranství?
Přijďte na prezentaci Koncepce veřejných prostranství, která se stane podkladem pro vypracovávání konkrétních projektových dokumentací, iniciování investic a jejich koordinaci, rozhodování o jednotlivých územích nebo kvalitní údržbu veřejného prostoru. Více informací.
S koncepcí, která by měla být návodem, jak postupnými kroky zkvalitňovat veřejná prostranství, se můžete seznámit v úterý 14. června od 16.30 hod. ve velkém sále zastupitelstva v budově magistrátu na Hynaisově 10

Strategie cestovního ruchu

středa 15. 6. | od 16:00 hodin | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10)
Zajímá Vás budoucnost cestovního ruchu v Olomouci? Přijďte na prezentaci Strategie rozvoje cestovního ruchu města Olomouce na období 2022–2027, kde se dozvíte, co chce město podporovat a jaké jsou další plány v této oblasti. Veřejné projednání s diskuzí proběhne ve středu 15. června od 16 hod. ve velkém sále zastupitelstva v budově magistrátu na Hynaisově 10.
Analytickou a Návrhovou část strategie si můžete přečíst zde.

Studie krajinné úpravy Lošov

středa 22. 6. | od 16:30 hodin | Kulturní dům Lošov (Svolinského 65)
Studii krajinné úpravy v Lošově zájemcům odprezentuje její projektant, zúčastní se i primátor města Olomouce.

Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc

čtvrtek 23. 6. | od 17:0 hodin | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10)
Zveme vás na veřejné projednání aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc (PUMMO), jehož hlavním tématem bude diskuze nad navrženými změnami opatření ve stávajícím akčním plánu PUMMO, posouzení jejich aktuálnosti, potřebnosti, příp. navržení doplnění nových opatření. Aktuální akční plán PUMMO najdete na stránkách www.spokojena.olomouc.eu.

Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku

úterý 28. 6. | od 16:00 hodin | zasedací místnost KMČ č. 25 – Svatý Kopeček (sadové nám. 7 – budova pošty)
Studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku byla zadána na základě podnětu komise městské části Svatý Kopeček a potřeby řešit jeho dlouholetý nepříznivý stav. Sadového náměstí má duchovní a kulturní význam v rámci celého regionu. Studie bude zaměřena na řešení pobytových ploch, revitalizaci zeleně a návrh nových výsadeb a rovněž řešení dopravního režimu a parkování v rámci Sadového náměstí s návazností na areál baziliky. Studie byla zadána zahradnímu a krajinářskému ateliéru Gerten s.r.o. Olomouc. Více informací.

Restaurační zahrádky v městské památkové rezervaci Olomouc

Středa 29. 6. | od 15:00 hodin | velký zasedací sál ZMO (Hynaisova 10)
Představení koncepčního dokumentu, jehož cílem je průběžná snaha o kultivaci veřejného prostoru v památkově chráněném území, zvýšení povědomí širší veřejnosti (zejména podnikatelů v pohostinství) o této problematice a docílení větší transparentnosti procesu posuzování nových zahrádek. Více informací.

Fotografie:

| Poslední úprava: 10. června 2022 (pá)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu