Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků SMOl « Odborné komise « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků SMOl

Komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce

Komise pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků statutárního města Olomouce

12. ledna 2016 (út)

Její činnost je zaměřena především na přípravu, projednávání a předkládání stanovisek a námětů bezpečnosti, zejména v oblasti problematiky protipovodňové ochrany, požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany před mimořádnými událostmi.

Dále projednává návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města, spolupracuje s Univerzitou Palackého s využitím kapacit odborných pracovišť a zaměstnanců v rámci propojení výzkumu s praxí. Projednává návrhy právních a organizačních předpisů města, zaujímá stanoviska k předkládaným projektovým záměrům, iniciuje osvětově vzdělávací, sociálně výchovné a další primárně preventivní aktivity.

  • Předseda: JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora SMOl
  • Tajemník: Ing. Jan Langr, ved. odboru ochrany, tel. 588 488 520, 724 789 314
  • plk. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., náměstek ředitele HZS Olomouckého kraje
  • plk. Mgr. Jiří Musil, MBA, vedoucí územního odboru KŘP Olomouckého kraje
  • Mgr. Pavel Skalický, ředitel, Městská policie Olomouc
  • pplk. Ing. Stanislav Grulich, náčelník štábu, Velitelství Vojenské policie Olomouc
  • prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., děkan, Filozofická fakulta UP Olomouc
  • Ing. Jiří Kučera, JSDH Olomouc-Holice
  • Mgr. Eva Machová, TOP09
  • Ing. Jiří Kropáč, ČSSD

| Poslední úprava: 12. ledna 2016 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu