Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise pro občanské záležitosti « Odborné komise « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) se zaměřuje ve své činnosti na významné životní události v životě občanů našeho města:

 • příprava společenských obřadů a slavností a zabezpečení jejich kulturní úrovně
 • formování mezilidských vztahů se zvláštním zřetelem na péči o rodinu, mládež, vztahy mezi generacemi, seniory

Oblast vítání dětí

 • připravuje obřady vítání dětí a ve spolupráci se základními školami zajišťuje kulturní vystoupení
 • zajišťuje mimořádné přivítání 1.dítěte příslušného roku

Oblast práce s mládeží

 • reaguje na požadavky škol a připravuje slavnostní předávání maturitních vysvědčení, výučních listů, diplomů o absolutoriu a závěrečných vysvědčení v obřadní síni radnice
 • organizuje soutěžní přehlídku dětských sborů ZŠ – Pohár SPOZ

Oblast práce se starší generací

 • zajišťuje osobní návštěvy 90letých a starších jubilantů, mimořádnou pozornost věnuje blahopřání 100letým a starším jubilantům včetně propagace ve sdělovacích prostředcích
 • spolupracuje s komisemi městských částí v oblasti osobních blahopřání jubilantům, zajišťuje setkání jubilantů KMČ
 • na základě požadavků občanů zajišťuje bezplatně jubilejní svatby v obřadní síni radnice
 • v závěru roku organizuje slavnostní setkání 75letých občanů města Olomouce

U příležitosti památky zesnulých pořádá Vzpomínkovou tryznu za zemřelé v obřadní síni krematoria.

Členové

 • Předsedkyně: Ing. Monika Hryzbilová, ANO 2011
 • Tajemnice: Marie Romanovská, odbor kultury, tel: 606 709 849
 • Zuzana Koutná, ANO 2011
 • Mgr. Martina Kadalová, ANO 2011
 • Martina Nováčková, ODS
 • Bc. Olga Schreierová, KDU-ČSL
 • Jolana Látalová, spOLečně
 • Hana Vacková, ProOlomouc
 • Marcela Plachá, ProOlomouc
 • Ing. Vlastimil Bednařík, Piráti a Starostové
 • Bc. Miluše Přibylová, SPD-SPOZ
 • Mgr. Petr Michálek, KSČM
 • Mgr. Yvona Kubjátová, ČSSD
 • Mgr. Růžena Zaoralová
 • Mgr. Hana Kaněčková

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu