Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise hospodářského rozvoje « Odborné komise « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Odborné komise » Komise hospodářského rozvoje

Komise hospodářského rozvoje

Komise hospodářského rozvoje

Komise hospodářského rozvoje Rady města Olomouce je poradním a iniciativním orgánem, který se vyjadřuje k problematice hospodářského rozvoje města. Komise je sestavena kromě zástupců volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města z dalších důležitých subjektů a organizací zapojených do hospodářského rozvoje města, a to na principu partnerství.

Komise plní funkci implementačního orgánu pro plnění “Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko”, pro tato jednání je komise rozšiřována o další zastoupení subjektů zapojených do zpracování a implementace strategického plánu. Rada města má právo pověřit komisi hospodářského rozvoje úkoly, které vyplývají z problematiky hospodářského rozvoje.

Příloha: Statut komise

 • Předseda: Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. - primátor, statutární město Olomouc
 • Tajemník: Mgr. Dušan Struna - vedoucí oddělení hospodářského rozvoje
 • Ing. Marta Novotná - ved. odd. regionálního rozvoje, Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Ing. Darina Juřičková - ředitelka, Okresní Agrární komora Olomouc
 • Ing. Lenka Gondová - vedoucí oddělení regionálních kanceláří, Agentura pro podnikání a inovace
 • Ing. Alois Kadlčík - správce posádky Olomouc
 • Mgr. František Hanáček - děkan, Arcibiskupství olomoucké
 • PhDr.Radim Kašpar - ředitel, Okresní hospodářská komora Olomouc
 • Ing. Milan Válek - ředitel, předseda Komise pro SP, EUROGEMA CZ, a. s.
 • Ing. Martin Kučera - ředitel, Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy
 • Bc. Jaroslav Mikšaník - referát trhu práce, Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci
 • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - prorektorka, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Ing. Jiří Herinek - ředitel, Vědeckotechnický park UP
 • PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. - náměstek ředitele pro vnější vztahy, Moravská vysoká škola Olomouc
 • Ing. Jana Bosáková - ředitelka, Regionální kancelář CzechInvestu
 • JUDr. Martin Major, MBA - ODS, náměstek primátora SMOl
 • RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. - TOP09, náměstek primátora SMOl
 • RNDr. Ladislav Šnevajs - KDU-ČSL, náměstek primátora SMOl
 • Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. - ČSSD, Přírodovědecká fakulta UPOL
 • Miroslav Behro - KSČM, zastupitel města Olomouce
 • Mgr. Miroslav Žbánek MPA - ANO 2011, zastupitel města Olomouce
 • Mgr. Dominika Kovaříková - Občané pro Olomouc
 • Ing. arch. Tomáš Pejpek - Pro Olomouc, zastupitel města Olomouce

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu