Univerzita a město představí v rámci oslav tři unikátní publikace
sdílet

Petr Zatloukal: Gaudeamus. V roce 1990 sestavil olomoucký fotograf Petr Zatloukal unikátní vydání souboru fotografií zachycujících události na akademické půdě na přelomu let 1989/1990.

O téměř dvacet let později vychází druhé, doplněné vydání fotografií, a to opět pod názvem Gaudeamus. Předmluvy publikace se ujal emeritní rektor Univerzity Palackého profesor Josef Jařab. U příležitosti vzniku tohoto jedinečného díla proběhne v prostorách Vlastivědného muzea Olomouc výstava vybraných snímků. Vernisáž za přítomnosti autora a zástupců univerzity proběhne v muzeu v pátek 13. listopadu od 16 hodin.

 

 

Jan Peřina: Proměny doby

S cílem doplnit obraz rozvoje Univerzity Palackého o subjektivní svědectví těch, kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího popudu sepsali paměti související s jejich působením na univerzitě, vznikl v loňském roce projekt Paměť UP. V řadě druhým svazkem doplní jedinečnou edici profesor Jan Peřina právě při příležitosti dvacátého výročí Listopadu. Ve druhém svazku edice Pamětí UP prochází přední vědecká osobnost Univerzity Palackého celým svým životem. Z jeho vyprávění se dozvídáme o těžkém zápasu o přístup ke vzdělání, o odsouzení otce, který byl v 50. letech minulého označen za kulaka i o vojenské službě. Křest pamětí Jana Peřiny proběhne v Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP v úterý 10. listopadu od 19 hodin.

 

 

Univerzita v Olomouci 1573-2009

Publikace kolektivu autorů (Jiří Fiala, Zdeněk Kašpar, Leoš Mlčák, Miloslav Pojsl, Pavel Urbášek) Univerzita v Olomouci 1573–2009 přehledně informuje o historii školství v Olomouci před příchodem řádu Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) do Olomouce, o vzniku a vývoji zdejší jezuitské univerzity (1873–1773), státní univerzity v Olomouci a v Brně (1773–1782), C. k. lycea v Olomouci (1782–1827) a C. k. Františkovy univerzity v Olomouci (1827–1860). Další kapitoly publikace jsou věnovány historii Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, jakož i vzniku a dosavadní historii Univerzity Palackého v Olomouci (1946–2009). V bohatém obrazovém materiálu publikace jsou poprvé barevně reprodukovány papežské a císařské zakládací listiny olomoucké jezuitské univerzity.Valid XHTML 1.0 Transitional