Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Úřad online » Komunální odpad

Jak zaplatit poplatek

Složenkou na poště, bezhotovostním převodem:

  • č.ú.: 19-1801731369/0800
    variabilní symbol: 1337
    specifický symbol: rodné číslo

Bližší informace
oddělení místních poplatků

Palackého 14, 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 611 - 612
tel.: 588 488 617 - 621

Informace k platbě a formulář k oznámení společného zástupce

Information in English
Notification of a duty to pay the Fee by a natural person residing in Olomouc

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každá fyzická osoba, která má v obci Olomouc trvalý pobyt a cizinci s vybranými typy pobytů (viz. podrobné informace). A dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 12/2020 statutárního města Olomouc.

Výše poplatku za komunální odpad v roce 2021: 804 Kč.
Termín pro úhradu poplatku: do 31. 5. 2021.

V podrobných informacích naleznete také podmínky pro splnění ohlašovací povinnosti, která vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 12/2020.

Podrobné informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2021, včetně formulářů.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. K podávání oznámení vydal správce poplatku formulář Oznámení o hromadné platbě.

V případě platby za jednu osobu není třeba vyplňovat Oznámení o hromadné platbě.
Platba je dostatečně identifikována variabilním a specifickým symbolem.

Informace o odpadovém hospodářství na www.olomouctridi.cz.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu