Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Úřad online » Komunální odpad

Jak zaplatit poplatek

Složenkou na poště, bezhotovostním převodem:

  • č.ú.: 19-1801731369/0800
    variabilní symbol: 1337
    specifický symbol: rodné číslo

Bližší informace
oddělení místních poplatků

Palackého 14, 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 611 - 612
tel.: 588 488 617 - 621

Informace k platbě a formulář k oznámení společného zástupce

Information in English
Notification of a duty to pay the Fee by a natural person residing in Olomouc

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí každá fyzická osoba, která má v obci Olomouc trvalý pobyt a cizinci s vybranými typy pobytů (viz. podrobné informace). A dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Jde o nemovitosti na území města Olomouce. Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 12/2020 statutárního města Olomouc.

Výše poplatku za komunální odpad v roce 2021: 804 Kč.
Termín pro úhradu poplatku: do 31. 5. 2021.

V podrobných informacích naleznete také podmínky pro splnění ohlašovací povinnosti, která vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 12/2020.

Podrobné informace k platbě poplatku za komunální odpad v roce 2021, včetně formulářů.

Platbu lze provést za více osob současně prostřednictvím společného zástupce, např. člena rodiny, vlastníka domu nebo správce objektu. Povinností společného zástupce, který provedl platbu za více osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné k identifikaci platby, a to jména, příjmení a data narození osob, za něž byl poplatek touto platbou hrazen, a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby.

K oznámení platby je možno využít elektronický formulář.
Po jeho úspěšném vyplnění a odeslání nemusíte oznámení zasílat v písemné podobě. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzení o jeho přijetí na Vámi zadaný e-mail (potvrzení slouží jako doklad, že jste oznámení odeslali) a můžete si oznámení vytisknout. Nově je možné zaplatit poplatek za komunální odpad pomocí QR kódu, který se automaticky vygeneruje po vyplnění a odeslání níže uvedeného Elektronického formuláře k oznámení platby za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce.

V případě platby za jednu osobu není nutné elektronický formulář vyplňovat.
Platba je dostatečně identifikována variabilním a specifickým symbolem.

Informace o odpadovém hospodářství na www.olomouctridi.cz.

 

Elektronický formulář k oznámení platby za komunální odpad prostřednictvím společného zástupce

Společný zástupce
Křestní jméno zástupce
Příjmení zástupce
Díl z celkové částky, kterou společný zástupce platí za svou osobu. Částku pište bez mezer a dalších znaků.
Společný e-mail nebo e-mail zástupce
Vyplňte ve tvaru "jmenoschranky@server.cz"
Telefon zástupce
Datum narození zástupce
(např. 31.12.1979)
Adresa trvalého pobytu zástupce ve tvaru: ulice ČP, město
Další poplatníci (zastupovaní)
Přidat dalšího poplatníka ...
Údaje o platbě
Platba za uvedený rok
Zvolte způsob kterým společný zástupce hradí celkovou částku
CELKOVÁ částka. Suma všech plateb všech zastupovaných včetně případné platby zástupce.
Uvedený variabilní symbol platby je neměnný. Umožní nám rychle identifikovat přijatou platbu.
Specifický symbol platby (rodné číslo společného zástupce).
Datum podání příkazu k platbě
(např. 1.1.2010)
Ze kterého účtu byla částka převedena
ve tvaru cislouctu/kodbanky

* takto označená pole jsou povinná

Vyplnění a odeslání formuláře nenahrazuje úhradu prostřednictvím složenky nebo příkazu k úhradě.

Adresa správce poplatku: Magistrát města Olomouce, Odbor ekonomický, Oddělení místních poplatků
pracoviště Palackého 14, Olomouc, třetí nadzemní podlaží objektu NAMIRO
tel.: 588 488 617-621, 588 488 611-612

V případě technických problémů s formulářem kontaktujte webmastera.

Zpracování výše uvedených osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).
Účel zpracování: řádná administrace poplatku za komunální odpad.
Právní základ zpracování: plnění úkolu ve veřejném zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na: www.olomouc.eu/gdpr

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu