Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

Předkládá:Novotný Martin, primátor města
Zpracoval:

Ing.R.Dosoudil, Ing.arch.J.Křenková, Ing. arch. Bohuslav Kunat

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konaného dne  27. 4. 2010

 
Návrh zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc
 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Olomouc po projednání:

 
1bere na vědomí  důvodovou zprávu v předloženém znění
 
2schvaluje  Zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc v rozsahu dle přílohy usnesení, v souladu s ustanovením § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 
3ukládá  vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č.XXIII ÚPnSÚ Olomouc

T: ihned 

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu