Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé

Vyberte si pro své podnikání Olomouc

Vyberte si pro své podnikání Olomouc

Olomouc je univerzitní město se strategickou polohou, město s kvalitní infrastrukturou, dobrým vědecko-podnikatelským zázemím, vzdělanostním potenciálem a vysokou kvalitou života.

Olomouc je šestým největším městem České republiky, ve kterém žije 100 000 obyvatel a zároveň zde studuje přes 24 000 univerzitních studentů. Olomouc je městem s bohatou historií, jež bylo historicky metropolí celé Moravy. Olomouc se může pyšnit druhou nejstarší univerzitou v České republice a po Praze druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací.

Moderní rozvoj města je reprezentován především vědecko-výzkumnými centry mezinárodního významu, průmyslovými a komerčními zónami, administrativními komplexy, špičkovými hotely i projekty pro bydlení a volnočasové aktivity. Pro svou neopakovatelnou atmosféru je město oceňováno jako skrytý poklad Evropy a stalo se také vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí, výstav a festivalů.

Investiční příležitosti a spousta dobrých důvodů pro Vaše podnikání v Olomouci:

Strategická poloha v centru Moravy
přirozené spádové a správní centrum regionu, významná silniční i železniční křižovatka, napojení na hlavní rychlostní tahy (Praha / Brno-Bratislava / Vídeň / Ostrava / Katovice-Krakov); výhodná spádová provázanost měst Olomouc – Prostějov - Přerov v rámci Olomoucké aglomerace


Vysoká úroveň vzdělanosti a kvalifikovaná pracovní síla
vzdělaná a disponibilní pracovní síla, příznivé mzdové náklady; významná role odborného školství, Univerzity Palackého i soukromých vysokých škol; nadstandardní cizojazyčná vzdělanost – široké spektrum cizích jazyků vyučovaných na univerzitě, vícejazyčná gymnázia, anglická škola a školka s mezinárodním vzdělávacím programem


Dlouhá tradice průmyslové výroby a dynamický rozvoj podnikatelské sféry
zkušenosti reprezentované dlouhou tradicí průmyslu především v oborech strojírenství, s významnou rolí čerpadlářství, potravinářství a chemie; s novými průmyslovými zónami další rozvoj automobilového, elektrotechnického a polygrafického průmyslu; dynamický vývoj sektoru služeb, obchodu a logistiky


Připravené podnikatelské nemovitosti a kvalitní podnikatelské prostředí
průmyslové zóny, nájemní haly i kancelářské komplexy pro místní firmy i zahraniční investory, kvalitní infrastruktura; tradice a zázemí kvalitních stavebních společností


Ideální místo pro společnosti z oblasti strategických služeb
výborné podmínky pro lokalizaci center sdílených služeb, center zákaznické podpory, datová a vývojová centra a další outsourcingové společnosti; příležitosti díky moderním kancelářským komplexům vysoké kvality a disponibilní kvalifikované pracovní síle s nadprůměrnými cizojazyčnými dovednostmi


Příležitosti pro výrobní investory
zkušená pracovní síla a nabídka připravených pozemků i nájemních hal, vhodné podmínky zejména pro investory z oborů přírodních věd a dalších oblastí lehkého průmyslu


Hi-tech příležitosti pro firmy působící v oblastech biotechnologií, nanotechnologií, optiky, farmacie, chemie a v navazujících oborech
nabídka spolupráce firem se špičkovými univerzitními centry prostřednictvím Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci; připravené nemovitosti; podpora začínajících inovačních firem; působnost klastrů


Kongresové zázemí a podnikatelské příležitosti v oblasti cestovního ruchu
vysoce kvalitní zázemí moderních kongresových a ubytovacích kapacit, skvělá poloha a dostupnost historického města s neopakovatelnou atmosférou - město oceňované jako jedna z nejkrásnějších turistických destinací nabízí řadu atraktivních příležitostí pro návštěvníky, turisty i podnikatele v oblasti cestovního ruchu


Výborná kvalita života a příjemné životní prostředí
atraktivní krajinný rámec společně s kvalitním zázemím regionálního centra nabízí široké spektrum možností pro zajištění příjemného života svých obyvatel, ať se jedná o bydlení, školství, zdravotní a sociální péči, i mimořádně bohatou nabídku kulturních, sportovních a společenských aktivit


Vstřícný přístup veřejné správy
rádi vám poskytneme bližší informace o podnikatelském prostředí a možnostech umístění Vaší firmy v Olomouci - kontaktujte prosím pracovníky oddělení strategického rozvoje - těšíme se na vaše vize!


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon