Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály

Zastupitelstvo města Olomouce :: přehled materiálů ze dne 5. 9. 2022

BodNázev bodu zasedání
1. Schválení programu 24. zasedání Zastupitelstva města Olomouce
2. Kontrola usnesení ZMO
3. Majetkoprávní záležitosti
4. Změna č. XIII Územního plánu Olomouc - vydání
5. Darovací smlouva na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje – prodloužení termínu čerpání
6. Majetkoprávní záležitosti odboru investic
7. Sluňákov - Středisko ekologické výchovy v Horce nad Moravou - předání majetku
8. Rozpočtové změny roku 2022
9. Dotace z rozpočtu SMOl
10. EIB - revize/konverze úrokové sazby
11. Navýšení základního kapitálu společnosti VFO, a. s.
12. Převody spoluvlastnických podílů na bytech ve spoluvlastnictví SMOL a Družstva Olomouc, Jiráskova - Družstva Olomouc, Jižní – dodatek č.1 ze dne 29.7.2022 k cenové studii znaleckého ústavu Grant Thornton Appraisal services a.s. ze dne 19.5.2022
13. Jiráskova 10, 10A, 10B, 10C a Sladkovského 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E - prodej bytových jednotek a souvisejících pozemků
14. Topolová 1, 2, 4, 6, 7, 9 a Rumunská 11 - prodej bytových jednotek
15. Založení společenství vlastníků jednotek - 2. část
16. Zpráva o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce za rok 2021
17. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde je statutární město Olomouc jediným akcionářem
18. Reporting a informace o městských akciových společnostech, kde statutární město Olomouc není jediným akcionářem
19. Reporting a informace o příspěvkových organizacích, kde je SMOl zřizovatelem (mimo školská zařízení)
20. Aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouc
21. Fond mobility
22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje OZV o nočním klidu
23. Zoologická zahrada Olomouc - změna Přílohy č. 1 Zřizovací listiny
24. Individuální dotace v sociální oblasti
25. Závěrečná zpráva - nouzový stav migrační vlna z Ukrajiny
26. Informace o činnosti kontrolního výboru
27. Multifunkční hala Olomouc – nabídka na spolupráci společnosti Nová Velkomoravská a.s.
28. Koncepce veřejných prostranství

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon