Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Územní plán města a strategie rozvoje » Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Olomouce

Strategický plán rozvoje města Olomouce

25. října 2022 (út)

Strategický plán rozvoje města Olomouce je základním střednědobým rozvojovým dokumentem, který se snaží efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města. Tento dokument vycházející z aktuálních potřeb území města Olomouce a jeho občanů stanovuje základní směry a priority budoucího vývoje města, definuje vizi a hlavní rozvojové cíle, které budou postupně naplňovány prostřednictvím realizace jednotlivých projektů, investic a aktivit.

Nový Strategický plán se skládá celkem ze tří části, které je možné si stáhnout na následujících odkazech:

I. Analytická část – je hlavním zdrojem informací o řešeném území, hodnotí současnou sociálně-ekonomickou situaci a rozebírá klíčové oblasti rozvoje města.

II. Návrhová část – představuje návrh budoucího stavu, navazuje na poznatky získané z analytické části a vychází z potřeb daného území. Návrhová část je členěna na tři základní úrovně – vizi, 4 pilíře (tématické okruhy) a 23 specifických cílů.

III. Implementační část – stanovuje základní pravidla a principy nakládání se strategickým dokumentem.

Kdo se zapojil do tvorby nového plánu:

  • 1010 občanů se zúčastnilo dotazníkového šetření, kde vyjadřovali své názory na stávající stav i budoucí rozvoj města,
  • 2110 lidí se zapojilo do tvorby pocitových map, během kterých bylo zaznamenáno více než 25 760 pocitů na určitá témata s vazbou na konkrétní městské lokality,
  • 170 občanů města a zástupců z řad podnikatelské veřejnosti se zúčastnilo veřejných projednání, debat a diskuzí nad hlavními problémy a potřebami města stejně jako nad rozvojovými cíli a aktivitami do roku 2023,
  • 100 odborníků se zapojilo do práce odborných pracovních skupin,
  • 14 osobností města se zúčastnilo řízených rozhovorů.

Celkovou zodpovědnost za průběh, koordinaci a řízení procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce měla dvacetičlenná Komise pro strategické řízení. Komise byla složena z volených veřejných činitelů (zástupců volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Olomouce), vedoucích pracovníků klíčových (samosprávných) odborů Magistrátu města Olomouce a zástupců partnerských organizací podílejících se na regionálním rozvoji města.

Odborným garantem procesu strategického plánování a řízení je oddělení strategického rozvoje Odboru strategie a řízení MMOl. Hlavním konzultantem a facilitátorem celého procesu se stala externí odborná firma MEPCO, s.r.o.

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).

Detailnější informace o novém Strategickém plánu rozvoje města Olomouce a procesu jeho tvorby jsou uvedeny na webových stránkáchMěníme Olomouc.

| Poslední úprava: 25. října 2022 (út)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon