Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Podnikatelé » Územní plán města a strategie rozvoje » Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie a Strategie inteligentní specializace

Podporu inovačních procesů prostřednictvím propojení podnikatelské sféry se vzdělávacím sektorem považuje město za jednu ze zásadních aktivit pro posílení konkurenceschopnosti místní ekonomiky a další hospodářský rozvoj regionu.

Z tohoto důvodu se město podílí na zpracování regionálních inovačních strategií i na jejich implementaci, a to zejména prostřednictvím sdružení OK4Inovace, jehož je zakládajícím členem a přispívá na jeho činnost.

RIS 3 - Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (2014 - 2020)

Zástupci města se podíleli na tvorbě regionální části strategie inteligentní specializace ČR (RIS3) pro období 2014-2020. Motivací bylo efektivně zacílit finanční prostředky do aktivit vedoucích k posílení inovačních aktivit v regionu, a to i díky významnému zapojení místních podnikatelů v procesu tvorby strategie. Zpracování strategie je podmínkou pro uvolnění finanční podpory EU do oblasti výzkumu a inovací v letech 2014 až 2020.

Výzkumná a inovační strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje pro období 2014 až 2020 (RIS 3)

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011)

Město Olomouc se spolu s dalšími regionálními partnery podílelo od počátku roku 2010 také na tvorbě Regionální inovační strategie Olomouckého kraje, jejíž vznik inicioval a zastřešil Olomoucký kraj. Partnery Olomouckého kraje při tvorbě a využívání RIS se stali také zástupci předních vzdělávacích institucí v regionu a zástupci regionálních institucí zabývajících se podnikáním.

Cílem vypracování Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS OK) se stala podpora růstu konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.

Dokument RIS byl dopracován v květnu 2011 a jeho podstatou je dohoda na společném postupu místního veřejného, podnikatelského a akademického sektoru zaměřená na zajištění dlouhodobé prosperity místní ekonomiky v podmínkách rostoucí konkurence a probíhajících změn ve světové ekonomice.

RIS OK by měla podpořit místní ekonomiku v přechodu ke znalostní ekonomice, která vychází z oblasti výzkumných a vývojových aktivit a transferu technologií. Strategie představuje efektivní nástroje k budování inovační infrastruktury potřebné pro tvorbu inovací. Je souborem opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v regionu.

Finální verzi dokumentu je možné shlédnout na webových stránkách Olomouckého kraje.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon