Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Sociální služby » Domov pro ženy a matky s dětmi » Zásady poskytování služby

Zásady poskytování sociální služby

Zásady poskytování sociální služby

  • Při poskytování sociálních služeb vycházíme z etického kodexu sociálních pracovníků a stanovených pravidel.
  • Přistupujeme rovnoprávně ke klientkám bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, národnost či náboženské vyznání.
  • Při práci s klientkami se zabýváme jejich současnou situací bez zkoumání jejich minulosti, respektujeme presumpci neviny.
  • Při naplňování a stanovování osobních cílů přistupujeme ke klientkám individuálně, respektujeme osobní vůli klientek.
  • Respektujeme plné soukromí klientek.
  • Nepožadujeme citlivé údaje a informace.
  • Podporujeme soběstačnost klientek ve všech jejich činnostech vedoucích k jejich sociálnímu začleňování a návratu do života v běžných podmínkách.
  • Služby poskytujeme na základě odbornosti a týmové spolupráce.

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon