Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomoucké listy « Úvod

Sociální sítě
Olomoucké listy

Olomoucké listy

Olomoucké listy, časopis občanů statutárního města Olomouc, periodický tisk. 18. ročník. Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc, IČ 00299308, ve spolupráci s vydavatelstvím Profi-tisk group s. r. o. Registrační číslo: MK ČR E 11006. Počet výtisků 54 000 ks, vychází 12x ročně.

Měsíčník je distribuován prostřednictvím České pošty, s. p., do všech poštovních schránek v Olomouci zdarma. Problémy s distribucí a nedodáním výtisků, prosím, hlaste na 773 617 353, e-mailem na produkce@profitisk.cz nebo reklamujte u svého poštovního doručovatele.

REDAKČNÍ RADA

Předseda - doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., členové: JUDr. Martin Major, MBA, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.,Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Dominika Kovaříková, Ing. Arch. Tomáš Pejpek, Ing. Miroslav Marek, Mgr. Miloslav Tichý, Mgr. Radka Štědrá.

Odpovědný redaktor, editor - Martin Hála, tel.: 606 705 044, redakce: Mgr. Juraj Aláč, Petr Vitásek. Sídlo redakce: Olomoucké listy, Magistrát města Olomouce, Horní náměstí, 779 11.

NAPIŠTE NÁM

Vážení čtenáři, pokud nám chcete napsat, můžete buď elektronicky na e-mail: redakce@olomouckelisty.cz, nebo na adresu: Olomoucké listy, Horní náměstí - radnice, Olomouc 779 11.
Vaše připomínky a náměty uvítáme, zpracujeme a předáme kompetentním osobám. Za vaše ohlasy děkujeme.

 

Přečtěte si Olomoucké listy ve formátu PDF

Starší čísla

Ceník inzerce a technická data | Inzertní poradci: Jana Juráková, tel.: 773 617 353 | Anna Bažantová, tel.: 774 411 168 | Kateřina Vybíralová, tel.: 604 929 976 | Jindřich Marek, tel.: 608 769 595

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu