Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Poskytnutí nájmu bytu pro seniory ve vlastnictví města

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-002

04. Základní informace

Zájemce o poskytnutí nájmu bytu pro seniory může požádat o nájem prostřednictvím odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, který vede evidenci žadatelů o nájem bytů zvláštního určení ve vlastnictví statutárního města Olomouce. O schválení nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Olomouce na základě Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost na předepsaném formuláři podává občan svéprávný k záležitostem spojeným s bydlením a splňující podmínky podle Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení, nebo jeho opatrovník.

06. Podmínky a postup řešení

Zájemce o poskytnutí nájmu bytu pro seniory (dále jen „BPS“) se dostaví na Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí. Zde obdrží veškeré informace týkající se podání žádosti.

Odbor sociálních věcí vede evidenci žadatelů o nájem BPS, písemně vyrozumí žadatele o zařazení do evidence. Odbor sociálních věcí předkládá Radě města Olomouce návrhy na uzavření nájemních smluv na BPS na základě zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a také s ohledem na naléhavost a rozsah poskytovaných sociálních a zdravotních služeb – toto zhodnocení probíhá v souladu s Pravidly pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení. Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu bytu schvaluje Rada města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zájemce se dostaví osobně na Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí. Zde může vyplnit žádost o nájem BPS a doložit doklady, které jsou důležitou součástí žádosti.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci a služeb, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Průkaz totožnosti žadatele, spolužadatele (OP)
 • Rozhodnutí o přiznání důchodu z ČSSZ v Praze
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP nebo ZTP/P), Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 • Nájemní smlouvu k aktuálnímu bytu, doklad o výši úhrad za služby spojené s bydlením
 • Potvrzení vlastníka bytu, domu aj., že žadatel nemá dluhy na nájemném
 • Potvrzení o zaplacení komunálního odpadu

12. Správní a jiné poplatky

Podání a evidence žádosti o nájem bytu BPS je bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro zaevidování žádosti je 30 dnů.

15. Návazné činnosti

Spolupráce žadatele při sociálním šetření, které provede odbor sociálních věcí v jeho domácnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost lze podat i prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

20. Sankce

Nájemce bytu je při bydlení vázán povinnostmi vyplývajícími z nájemního vztahu, jejich nedodržování pak může vyústit v sankce (dle občanského zákoníku).

21. Často kladené dotazy

Další informace o podmínkách pro uzavření nájemní smlouvy BPS ve vlastnictví statutárního města Olomouce naleznete v Pravidlech pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení, áádosti a formuláře odboru sociálních věcí

22. Další informace

Sociální služby v požadovaném regionu vhodné pro nájemce bytů pro seniory: http://iregistr.mpsv.cz/

24. Související situace

 • Poradenství a pomoc seniorům v tíživé sociální situaci a jejich rodinným příslušníkům

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon