Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Poskytnutí nájmu bezbariérového bytu ve vlastnictví města

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

oss-001

04. Základní informace

Zájemce o poskytnutí nájmu bytu pro osoby se zdravotním postižením může požádat o nájem prostřednictvím odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce, který vede evidenci žadatelů o nájem bytů zvláštního určení ve vlastnictví statutárního města Olomouce. O schválení nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Olomouce na základě Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává na předepsaném formuláři občan svéprávný k záležitostem spojeným s bydlením a splňující podmínky podle Pravidel pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení, nebo jeho opatrovník.

06. Podmínky a postup řešení

Zájemce o poskytnutí nájmu bezbariérového bytu se dostaví na Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí. Zde obdrží veškeré informace týkající se podání žádosti.

Odbor sociálních věcí vede evidenci žadatelů o nájem bytů zvláštního určení, písemně vyrozumí žadatele o zařazení do evidence. Odbor sociálních věcí předkládá Radě města Olomouce návrhy na uzavření nájemních smluv na základě zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele a také s ohledem na naléhavost a rozsah poskytovaných sociálních a zdravotních služeb – toto zhodnocení probíhá v souladu s Pravidly pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení. Uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu bytu schvaluje Rada města Olomouce.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Zájemce se dostaví osobně na Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí. Zde může vyplnit žádost o nájem bezbariérového bytu a doložit doklady, které jsou důležitou součástí žádosti.

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci a služeb, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • Průkaz totožnosti žadatele nebo rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonných zástupců
 • Rozhodnutí o přiznání důchodu z ČSSZ v Praze
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením: TP, ZTP nebo ZTP/P
 • Nájemní smlouvu na byt, doklad o výši úhrad za služby spojené s bydlením
 • Potvrzení o zaplacení komunálního odpadu

12. Správní a jiné poplatky

Podání a evidence žádosti o nájem bezbariérového bytu je bez poplatku.

13. Lhůty pro vyřízení

Lhůta pro zaevidování žádosti je 30 dnů.

14. Další účastníci

Žádost se týká pouze žadatele, popř. spolužadatelů o nájem bytu.

15. Návazné činnosti

Spolupráce žadatele při sociálním šetření, které provede odbor sociálních věcí v jeho domácnosti.

16. Možnost řešit elektronicky

Žádost i jakýkoli podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Související právní předpisy

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

20. Sankce

Nájemce bytu je při bydlení vázán povinnostmi vyplývajícími z nájemního vztahu, jejich nedodržování pak může vyústit v sankce (dle občanského zákoníku).

21. Často kladené dotazy

žádosti a formuláře odboru sociálních věcí

22. Další informace

Sociální služby v požadovaném regionu vhodné pro nájemce bytů pro seniory: http://iregistr.mpsv.cz/

24. Související situace

 • Poradenství a pomoc osobám se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci a jejich rodinným příslušníkům
 • Poskytnutí nájmu bytu pro seniory ve vlastnictví města

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

16. 12. 2010

28. Aktualizováno kdy

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon