Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Vydání a výměna Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-04

04. Základní informace

Parkovací průkaz je karta zvýhodnění pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením (ve stupni ZTP nebo ZTP/P). Pomáhá zdravotně postiženým při přepravě autem k pohodlnému zaparkování tam, kde potřebují.

Držitel platného průkazu osoby se zdravotním postižením má nárok na vydání nového či výměnu neplatného Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník).

06. Podmínky a postup řešení

Držitele platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce se dostaví na oddělení sociální práce a poradenství, na místě s ním bude sepsán protokol o předání Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a průkaz mu bude vydán.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklad totožnosti a platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, 1ks fotografie (velikost typu na občanský průkaz).
V případě výměny parkovacího průkazu také starý parkovací průkaz. U nezletilých je nutno předložit rodný list a u osob s omezenou svéprávností je nutno předložit listinu opatrovníka.

13. Lhůty pro vyřízení

Pokud se žadatel dostaví osobně na kontaktní pracoviště, může mu být průkaz vydán či vyměněn na počkání.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

 • Zákon č. 361/200 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (§ 67)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

21. Často kladené dotazy

Jaké výhody má držitel parkovacího průkazu?
Průkaz, umístěný ve vozidle za předním sklem vozu, umožňuje jeho držiteli vjezd nebo parkování i v místech, kde to není běžně dovoleno. Výhodou parkovacího průkazu je:

 • vjezd do ulice označené dopravní značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen
 • vjezd do pěší zóny
 • vjezd do zákazu stání s dodatkovými tabulkami Dopravní obsluze vjezd povolen a Mimo zásobování
 • parkování na dobu nezbytně nutnou u krajnice označené žlutou přerušovanou čárou (pro plnou žlutou čáru se výhoda nevztahuje)
 • stání v zákazu stání po nezbytně nutnou dobu
 • osvobození od mýtného při vjezdu na dálnici
 • možnost žádat o bezplatné zřízení vyhrazeného stání před domem, včetně označení tohoto místa
 • bezplatné parkování na místech určených pro invalidy
 • chybně zaparkované vozidlo s parkovacím průkazem nesmí dostat „botičku“, ovšem odtaženo při porušení parkovacích předpisů být může

Váže se parkovací průkaz ke konkrétnímu vozidlu?
Ne, parkovací průkaz je přenosný a můžete jej využívat při přepravě jakýmkoliv autem. Podmínkou je, aby ve voze označeném parkovacím průkazem byla skutečně přepravována osoba, která je jeho držitelem.

22. Další informace

Parkovací průkaz je vázán na platnost průkazu OZP. Dokud je držitel uznán za osobu zdravotně tělesně postiženou, má platný i parkovací průkaz. Výměna parkovacího průkazu po dobu platnosti průkazu OZP je nutná pouze v případě, že je průkaz jakkoliv poškozen.

V případě odcizení parkovacího průkazu je důležité tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii ČR. Ta vydá držiteli potvrzení, které je nutno předložit při žádosti o nový průkaz.

Při úmrtí držitele parkovacího průkazu mají pozůstalé osoby povinnost vrátit parkovací průkaz orgánu, který jej vydal. Spolu s vraceným průkazem je nutné předložit kopii úmrtního listu.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon