Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Poradenství a pomoc osobám se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci a jejich rodinným příslušníkům

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-03

04. Základní informace

Situace, kdy se osoba se zdravotním postižení dostane do tíživé sociální situace, např. problémy s bydlením, financemi (dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, invalidní důchody apod.), ztráta soběstačnost a schopnosti postarat se o sebe apod.

Těmto osobám poskytuje Magistrát města Olomouce základní a odborné sociální poradenství a pomoc s uplatněním jejich práv.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba se zdravotním postižením, příp. její zákonný zástupce (opatrovník), příp. kdokoli, kdo se o tíživé situaci osoby se zdravotním postižením dozví.

06. Podmínky a postup řešení

Jakýkoliv podnět či informace o osobě se zdravotním postižením v tíživé sociální situaci bude prošetřen, další řešení jeho sociální situace (např. pomoc při vyřizování dávek, invalidních důchodů, zprostředkování sociálních služeb apod.) bude probíhat se souhlasem klienta.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady a dokumenty související s problematikou, která má být řešena.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

14. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon