Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Potřebuji vyřídit » Sociální tematika

Poradenství a pomoc v dluhové situaci

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-01

04. Základní informace

Posláním dluhového poradenství je poskytování odborné pomoci lidem, kteří se sami dostali do problémů s dluhy, nebo které ovlivňuje dluhová situace člena jejich rodiny. Magistrát města Olomouce poskytuje odborné sociální poradenství a pomoc s uplatněním práv lidem, kteří svou situaci (nebo situaci osoby blízké) neumějí nebo nemohou sami řešit.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, jíž se tíživá sociální situace týká. Podnět ohledně takové osoby může podat také kdokoliv.

06. Podmínky a postup řešení

Jakýkoliv podnět či informace o člověku v tíživé sociální situaci bude prošetřen, další řešení jeho sociální situace bude probíhat se souhlasem klienta (např. komunikace s věřiteli, exekutory, nastavení rodinného rozpočtu, sepsání splátkového kalendáře, sepsání námitky proti nákladům řízení, odporu proti platebnímu rozkazu, sepsání návrhu na oddlužení apod.).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

08. Dotčené instituce

Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, [email protected]

Úřední hodiny
Po 8.00 – 12.00 13:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.

09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady a dokumenty související s problematikou, která má být řešena.

16. Možnost řešit elektronicky

Podnět lze podat prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny úřadu: [email protected]

17. Právní předpisy

  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 37)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky

Proti postupu správního orgánu nebo chování úřední osoby lze podat stížnost dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podává se u vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce.

24. Související situace

  • Poradenství a pomoc osobám v hmotné nouzi
  • Senioři v tíživé sociální situaci a jejich rodinní příslušníci

25. Zodpovědný útvar

26. Zodpovědná osoba

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

13. 1. 2020

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon