Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Olomouc pro Ukrajinu » Upozornění pro Ukrajince podnikající na území ČR v souvislosti s udělenou dočasnou ochranou

Upozornění pro Ukrajince podnikající na území ČR v souvislosti s udělenou dočasnou ochranou

6. února 2023 (po)

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona Lex Ukrajina IV (zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony) upozorňujeme občany Ukrajiny pobývající na území České republiky na základě dočasné ochrany, která jim byla udělena v souvislosti s ozbrojeným konfliktem a kterým bylo vydáno živnostenskými úřady živnostenské oprávnění na dobu určitou a hodlají v provozování živnosti pokračovat i po 31.03.2023, aby oznámili tuto skutečnost kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu a to nejpozději do 31.03.2023.

V souvislosti s jejich oznámením je živnostenský úřad s ohledem na dobu platnosti jejich vydaného živnostenského oprávnění vyzve k doložení nového povolení k pobytu (k doložení nového vízového štítku) přičemž jim k tomu stanoví přiměřenou lhůtu.

Nový vízový štítek si budou moci tito podnikatelé vyřídit po zaregistrování se prostřednictvím elektronického formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra (registrace má být spuštěna 1. 1. 2023). Registrace bude možná do 31.03.2023.

Po provedení registrace a obdržení potvrzení o registraci obsahující datum, čas a pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, je zapotřebí se osobně dostavit na toto pracoviště. Poté se prodlužuje dočasná ochrana do 30. 9. 2023. Po získání nového vízového štítku se dočasná ochrana prodlužuje do 31. 3. 2024. S vyznačeným vízovým štítkem je zapotřebí se dostavit na obecní živnostenský úřad.

V případě neprovedení registrace a nevyřízení nového povolení k pobytu dočasná ochrana zaniká uplynutím lhůty.

Poslední úprava: 6. února 2023 (po)

Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon