Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu

Sociální sítě

Samospráva » Zastupitelstvo města » Zasedání zastupitelstva » Materiály » Usnesení

7.

Předkládá: členové zastupitelstva města za koalici
Zpracoval: Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení

Zasedání Zastupitelstva města Olomouce

konané dne 21. 10. 2022

Určený zastupitel

Usnesení č. 7

Zastupitelstvo města Olomouce po projednání:

1

určuje Ing. arch. Pavla Grasseho zastupitelem pro spolupráci na pořizování územně plánovací dokumentace (§ 2 odst. 1 písm. p) bod 3., 4. stavebního zákona) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "určený zastupitel").


 


Kontakt

Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: +420 585 513 111
Telefonní seznam

E-mail: [email protected]
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek: není úředním dnem
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu

Mastodon